Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor

Staty av Frans Suell.

Till dig som är historielärare och vill arbeta med staden som utgångspunkt, nu är första delen av Malmös lokalhistoria tillgänglig på Pedagogiska kartor. Denna första del handlar om Malmö under 1700-talet och vänder sig främst till dig som undervisar på högstadiet.

Genom materialet får eleverna lära känna sin lokalhistoria lite mer, men främst är syftet att de ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera autentiska källor som grund för att skapa historisk kunskap. Vad berättade Carl von Linné om kronobarnhuset i sin Skånska resa? Vilka slutsatser kan dra av den texten? Varför står Helsingfors i en av Suells transportlistor över inrikes gods? Tanken är att knyta ihop det synliga och vardagliga, de fysiska platserna i staden som eleverna är vana att se, med autentiska skriftliga källor och illustrationer. Det är i det här arbetet som de har möjlighet att bygga en historisk referensram kring sin lokalhistoria.

Pedagogisk Inspiration har i samarbete med Kryddgårdsskolan, Stadsarkivet, Malmö museer och Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö högskola tagit fram 1700-talet – Nya möjligheter för Malmö.

I filmen Malmös lokalhistoria 1700-talet Nya möjligheter för Malmö  visas en översikt av lektionspaketets innehåll och tankar.

I höst kommer det att finnas möjligheter för pedagoger i Malmö att träffas och ta del av materialet och hur Stadsarkivet kan användas som en möjlighet i undervisningen. Datum kommer att läggas ut under hösten på Pedagog Malmös kalendarium.

Arbetet med Malmös lokalhistoria fortsätter och under hösten 2017 kommer del två som vänder sig till mellanstadiet och handlar om 1600-talet – Malmö blir svenskt.