Måltid- med vilket syfte?

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Måltiden i förskolan glöms många gånger bort när arbetslagen sitter och reflekterar över sin verksamhet. Med tanke på hur mycket tid som läggs varje dag vid måltidssituationer anser jag att det borde ha högre status.

En modell att ta hjälp av för att närma sig måltiden och dess innehåll skulle kunna vara följande modell.

Börja med att fundera över vilket syfte ni i arbetslaget har med er måltid. Att barnen ska få i sig näring för att orka lära och leka är såklart primärt men vad vill ni skapa för måltid hos er?

När ni har kommit överrens om en samsyn kring måltiden är det dags att börja titta på era förutsättningar.

Hur ser er organisation kring måltiden ut? Finns det något ni behöver justera för att bättre kunna uppfylla ert syfte? Det kan här handla om rutinerna kring hur en pågående aktivitet bryts för att barnen ska gå och sätta sig eller vad som händer efter att man ätit upp och vem som ansvarar för vad. Det kan handla om upplevelsen av stress, om hur rasterna ligger, kommunikationen till köket men det kan också handla om er egen kompetensutveckling och förhållningssätt.

Gå sedan vidare och titta på er måltidsmiljö. På vilket sätt eller med hjälp av vilket material möjliggör ni för att uppnå ert syfte? Kanske behöver ni möblera om, skaffa annan belysning eller skriva ut bilder på mat för att förstärka matens innehåll med hjälp av bildspråket. Har barnen bestämda sittplatser, fundera över varför eller varför inte. Låt inte gamla vanor passera obemärkt förbi utan lyft upp dem i ljuset.

Till slut, hur ska barnen bli delaktiga i måltiden kopplat till syftet? Handlar ert syfte om att öka kunskapen kring jord till bord kan ett sätt vara att måltiden får ta plats i olika aktiviteter utanför själva måltiden. I vilken utsträckning får barnen hjälpa till med dukning, matlagning och menyplanering? Utgå från era förutsättningar och barnens förmågor.

Text: Sofia Lönnquist