Martina Soomro – Arbeta med Google Classroom

Martina Soomro.

Martina Soomro är lärare på Rönnenskolan och har under det senaste året arbetat mycket med Google Classroom. På denna workshop får du ta del av alla de fördelar som Classroom för med sig samtidigt som Martina kan berätta om vad du ska tänka på innan du sätter igång. Glöm inte att ta med din dator så att du kan prova på verktyget på riktigt.

Workshoppa med Martina på #PML15 den 29 september kl 8.15 – 10.00 eller 15.00 – 16.00 på Pauliskolan.