Matematik och programmering

Porträtt av Maria och Nafi.

Skolverket vill att digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Matematikutvecklarna på Pedagogisk Inspiration erbjuder utbildning i grunderna i programmering för pedagog/lärare, fritidspedagog eller specialpedagog/lärare samt två tillfällen där vi hjälper dig att starta arbetet med eleverna i klassrummet.

Nafi och Maria erbjuder en utbildning på PI. På grund av det stora intresset vill vi nu betona att vi erbjuder samma utbildning ute på din skola. Kursen ger dig konkreta matematiska exempel för hur du ska kunna arbeta med programmering i Scratch tillsammans med dina elever.

Kontakta oss vid intresse!

maria.dellrup@malmo.se

nafi.zanjani@malmo.se

Logotyp för Scratch - en gul katt.

Bild:Wikipedia

 

Text: Maria Dellrup & Nafi Zanjani