Matematik på FN-dagen

FN:s flagga på stång.

Den 24 oktober är det FN-dagen. Här kommer några tips på hur du kan knyta matematiken till arbetet kring FN:

 

Flaggor som bråkar: https://docs.google.com/document/d/1rGFCynfdZztqmxR77iTUrf-P3oX-xNlqHDjNDoo7b3c/edit

 

Dagens tal – 24: http://ncm.gu.se/media/nywebb/matematikutvecklare/formagor/5E_dagens_tal.pdf

 

Titta på och diskutera likheter och olikheter.

 

Skolverket – Tema modersmål:

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/7-oevriga-artiklar/oevriga-artiklar/17-mattebegrepp-pa-21-sprak

 

Studi – Ett språkligt digitalt läromedel:  https://www.studi.se/

 

Jämföra länder – statistik för olika länder:  varldskoll.se och http://www.ne.se/

 

Författare: Maria Dellrup