Matematikbiennalen 2016 – en förunderlig resa, Del 2

Presentation om matematik och konst.

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Lisa Dimming, universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Väst och Gunnel Berlin, konstnär och universitetsadjunkt i bild vid Högskolan för Design och konsthantverk, Göteborgs Universitet. De har samarbetat kring ett projekt om matematik och konst där de utgick från bilder av konstnären Mondrian. Mondrians bilder är speciella och erbjuder rika möjligheter att arbeta med flera olika matematiska områden. Hans betydelse som konstnär ligger inom utvecklingen av ”ren” abstrakt konst där räta linjer och grundfärgerna rött, blått och gult i kombination med svart och vitt dominerar.

Vinklar ritade på papper.

När eleverna fick konstruera egna Mondrianinspirerande bilder får de möjlighet att utveckla både de matematiska förmågorna och kunskaper om bland annat geometriska figurer, omkrets, area och bråk. Utifrån någon av Mondrians bilder får eleverna i uppgift att försöka hitta två ”rutor” med samma area men med olika  omkrets och tvärtom. Eleverna får sedan i uppgift att konstruera egna bilder där 1/2 är vit, 1/4 är röd, 1/8 är blå och en 1/8 är gul. Denna ska sedan jämföras med en bild där 1/2 är blå, 1/4 är gul, 1/8 är vit och 1/8 är röd, för att fundera över vilken bild som är mest balanserad.

I samarbetet mellan bildämnet och matematik möts de båda kursplanernas syftestexter. Enligt kursplanen i matematik ska eleverna ges möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Genom undervisningen i bild ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur som konst och arkitektur, eleverna skall också uppmuntras att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Att arbeta med konst och matematik ger rika möjligheter till kreativa möten.

 Presentation om vinklar.

Text och bild: Angelina Briggner