Matematikutvecklarnas föreläsningar på PML 16

Fem glada kvinnor ler mot kamera.

Angelina Briggners föreläsning ”Matematikundervisning med digitala verktyg” diskuterade frågor som:

Hur kan digitala verktyg vara ett stöd i att utveckla elevers lärande i matematik?

Vilka möjligheter finns och hur hanteras de svårigheter som kan uppstå?

Tillsammans med åhörarna utforskade Angelina hur tekniken kan förenas med didaktiken och med hjälp av ett formativt förhållningssätt förstärka lärandet och öka den matematiska förståelsen

I sin föreläsning ”Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper” föreläste Nafi Zanjani och Maria Dellrup tillsammans med Mariam Azari och Mahin Khanian från Mosaikskolan. I föreläsningen informerades om Skolverkets material i numeracitet och detta knöts erfarenheter från kartläggningssituationer med fokus på numeracitet

Nafi Zanjani deltog i föreläsningen ”Learning Study” där lärare från grundskolan och gymnasiet erbjöd möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion utifrån Learning Study, Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) och fyra presentationer, både från grundskola och gymnasiet.

”Vad är det som gör skillnad?” hette föreläsningen som hölls av Elisabeth Pettersson, Christina Svensson, Maria Dellrup och Nafi Zanjani från Pedagogisk Inspiration samt Gudrun Einarsdottir, Lotta Appelros Morin och Iwona Chaurkiewicz från Team Munkhättan . Föreläsningen handlade om hur vi undervisat om begreppen subitisering, talföljd och skillnad med hjälp av metoden Learning Study. De begreppen är centrala i Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3.
Länkar:

Angelina Briggner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikundervisning med digitala verktyg

Fyra kvinnor framför projicerad presentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Tre personer föreläser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det som gör skillnad?

Text: Maria Dellrup
Foto: Nafi Zanjani