Med språket mot målet

Skiss över fågel i bur.
Källa: http://www.imcites.com

Nyanlända elever kommer till Sverige med mycket kunskap, har ett stort intresse för skolan och vill utvecklas för att uppnå sina framtida mål. Att nå sina mål är dock svårare för vissa av dessa elever på grund av språkbarriären. I slutet av 2017 introducerade Grundskoleförvaltningen i samarbete med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse pilotprojektet Tell!, för att med hjälp av modersmålet ge barn och ungdomar extra stöd i skolarbetet, hemifrån och på deras fritid. Idag, ett par månader senare, har 98 timmars studiestöd skett. 

Mitt namn är Abrar Mohammad Ali. Jag är en av de första studiestödjarna som rekryterades inom pilotprojektet Tell!. Precis som övriga studiestödjare är jag högskolestudent och jobbar extra som studiestödjare. Förutom arabiska, som jag talar, finns också språken thai, dari, urdu och pashto representerade i projektet.

Jag har länge arbetat med att hjälpa olika människor på olika vis. Detta har jag gjort genom att jobba för ideella föreningar och med barn och unga. Mitt startmål som studiestödjare var att uppmuntra och ge hopp till dessa elever och stötta dem att öka sina ambitioner. Jag hoppas kunna hjälpa dem att utvecklas både inom skolan men även som individer.

När jag först sökte jobbet som studiestödjare förstod jag inte innebörden av det helt, men jag visste att jag ville vara med. Jag visste att det handlade om att hjälpa elever uppfylla sina skolkrav, någonting jag tycker är viktigt. Däremot innebär att vara studiestödjare mer än att ge stöd med läxorna. Med titeln kom ett visst ansvar, tänk dig att du bär på en mantel som alltid måste finputsas. Det är minsann ett ansvar men den ger en bra känsla, för den manteln delar du med alla andra studiestödjare och elever, alla hjälps åt. Oftast medföljer utrustning med mantlar, och eftersom att detta är ett nytt projekt så byggs utrustningen upp under vägen med hjälp av alla.

Trots att vi kommit långt har det varit svårt vid vissa tillfällen, jag har stött på hinder. För att överkomma dessa hinder så har jag fått resonera för att finna en logisk lösning. Vissa elever har varit svårare att nå, kanske har de inte tillit för sig själva. Då får man kämpa för att finna ett sätt som passar eleven, för alla är olika. Alla elever behöver olika stöd, och det är viktigt att jag som studiestödjare lyssnar på mina elever.

Vi har kommit en bra bit på vägen i projektet och med framgång fortsätter vi att bygga på och konstruera våra egna vägar! Mitt motto är att påverka och påverkas, som studiestödjare vill jag hjälpa elever att uppnå sina mål, ger dem tips om studieteknik och motivera dem inför framtiden. Jag har själv lärt mig mycket. Genom att se alla språk som resurser för lärande så strävar vi mot samma mål; för eleven att uppnå max potential med det bästa stödet!

“Jag vill bli läkare för att jag vill hjälpa andra människor som är sjuka, jag älskar att hjälpa andra på ett bra sätt”

Rawan Al-Mohamad är en av de nyanlända elever som jag arbetar med. Vi träffas online via Google Hangouts en gång i veckan för att diskutera och djupdyka i Rawans skolarbete. Rawan har gått på Bergaskolan i Malmö i snart två år och ska snart börja åttan. Hon vill bli läkare i framtiden och satsar mycket på studierna. 

Jag ställde några korta frågor till Rawan kring hur hon tycker stödet har gått.

 Vad tycker du om studiestödet?

– Jag tycker att studiestödet är jättebra för oss, vi kan få mycket hjälp om man också har läxor eller prov så blir det lättare för oss, det är ett bra system.

Har du lärt dig mycket sen vi började?

-Ja jag har lärt mig jättemycket med hjälp av er, jag har fått bra betyg på proven för att ni hjälpt mig.

Tycker du det är kul?

-Ja det är jättekul, och du har hjälpt mig på ett bra sätt som gjort att ämnena blir lättare för mig.

– Är det lätt att arbeta genom datorn?

Det är lätt att arbeta genom datorn och bekvämt, man känner sig pigg och blir inte trött så snabbt.

Av: Abrar Mohammad Ali

Källa till bild: Källa: http://www.imcites.com

Nu kan elever på Malmö stads kommunala skolor få extra hjälp med skolarbetet på modersmålet, hemifrån. I samarbete med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse erbjuder Grundskoleförvaltningen flerspråkigt digitalt studiestöd. Mer info om projektet hittar du härHär kan du som jobbar inom grundskoleförvaltningen i Malmö anmäla elever till projektet Tell!