Mest delade på Malmö delar – våren 2022

En prisrosett med texten Malmö delar.
Våren går snart mot sommar och vi passar på att blicka bakåt. Den här veckan presenterar vi vårens mest lästa och delade inlägg på Malmö delar.

Har du inte upptäckt dem än har du chansen nu! Det är tydligt att språkutveckling och andraspråksresurser är av intresse men även fysik, kartläggning i förskoleklass och etiska dilemman har skapat stort intresse denna vår.

Stödmaterial för språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt

 Ju mer eleverna får interagera med varandra och med pedagogen, desto fler språkliga register och lärande utvecklar de. Samtal med andra utvecklar både det egna tänkandet, språket och inlärningen. I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. 

Språktabeller – modersmålsundervisning på dari

Är du modersmålslärare i dari, eller har du den elev som har dari som modersmål och är du intresserad av grammatik och transspråkande? Här hittar ni en vägledande tabell, en grammatisk lathund, med ett antal vanliga grammatiska dilemman som en elev med dari som modersmål ofta träffar på när hen ska formulera sig och skriva på det svenska språket.

Ordlista mattebegrepp – översatt till olika språk 

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida. Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9 men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Kraft och rörelse

Under arbetet med kraft och rörelse kommer ni under 5 lektioner att lära om tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna som utgår från lek- och rörelseaktiviteter vid bland annat gungor och rutschbanor. 

Kartläggning i förskoleklass

Det här materialet handlar om den obligatoriska kartläggningen som ska göras under höstterminen i förskoleklass. Här finns stöd till hur ni i arbetslaget kan djupdyka i de olika aktiviteterna och observationspunkterna och arbeta med dessa på olika sätt. 

Etiska dilemman – övningsmaterial och exempel för elever

Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de – med hjälp av olika etikskolor – benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i.

Vi önskar er en skön långhelg under Kristi Himmelsfärd!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.