Min praktiktermin på Normbrytande Rättigheter

Gult papphjärta.
Anteckningar på tavla.
Från kärleksbombningen med de antirasistiska elevgrupperna

Tiden går fort när man har roligt och min tid som praktikant på Normbrytande Rättigheter börjar tyvärr närma sig sitt slut. Jag har under höstterminen fått möjligheten att göra min praktik inom kandidatprogrammet Mänskliga Rättigheter på projektet, vilket har varit väldigt givande och framförallt lärorikt på många olika plan. Det känns som att jag har fått ta del i så många olika arrangemang, möten, projekt, workshops och antirasistiska grupper att jag nästan inte vet var jag ska börja när jag nu ska skriva en liten sammanfattning av min tid här. Någonstans får en börja och förutom att jag har fått möjlighet att vara del i det ypperliga team som Normbrytande Rättigheter utgör, har jag även fått träffa många fantastiska och inspirerande ungdomar. Jag anser att det finns en stor antirasistisk kraft och vilja att räkna med i Malmös skolor, från både lärare samt elever. Detta har gett sig uttryck bland annat genom de antirasistiska elevgrupper som har startats under hösten och under de olika workshopsen som projektet har arrangerat.

Elever står upp i klassrum.
På workshop med elever

Jag har under hösten även fått möjlighet att blogga om projektet på pedagog Malmö, vilket har varit en väldigt rolig erfarenhet. Andra erfarenheter som har varit mycket viktiga har varit de teoretiska och praktiska metoder som projektet använder sig av för att synliggöra strukturer, normer och olika maktförhållanden. Vilket på många sett har varit en ögonöppnare inte bara för mig utan något som jag har märkt att det har varit även för elever och ungdomar som vi har arbetat med i olika sammanhang. Hur viktigt det är att synliggöra och skapa förståelse för hur systemet ser ut och på vilka sätt det kan exkludera vissa grupper, är något jag själv hade velat lära mig då jag gick i högstadiet eller gymnasiet. Då jag idag även kan relatera övningarna och metoderna till min egen tid i skolan.

Att få vara en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med att levandegöra likabehandling och arbeta mot diskriminering är något av ett drömscenario för mig som har valt att studera ett ämne som Mänskliga Rättigheter. Att vara i skolan och läsa om dessa ämnen kan ibland bli väldigt teoretiskt och något abstrakt, och det är därför ovärderligt att få den praktiska aspekten tillgodosedd. Det har jag verkligen fått under hösten, och jag tar med mig många nya erfarenheter och lärdomar ut i arbetslivet. Slutligen vill jag tacka mina fantastiska kollegor Selma, Ana och Petter för ni har delat med er av er kunskap och visdom!

Lovisa Thorild, praktikant Normbrytande Rättigheter