Moln uppåt väggarna

Tovad ull som ser ut som moln.

På Höjaskolan har man varit aktiv inom ramen för Skapande skola i många år. Inför läsåret 2017/18 bestämde man sig för att prova något nytt. På inspirationsdagen i februari på Malmö Live fick skolan kontakt med två konstnärer, Tomas Auran och Karin Auran Frankenstein. Höjaskolan hade redan funderat i banor att det var bildarbete som kändes roligt och angeläget. Karin och Tomas har under en längre tid arbetat med ull och experimenterat sig fram till ett material som de kallar för marmorull. Ullen är spillmaterial från en skinnfabrik som sedan blandas med hemlagad slajm. Den bearbetade ullen torkas och blir sedan väldigt hård.

– Våra elever har visat stort intresse och skaparglädje när de får arbeta med händerna, säger Ann-Sofi Vahlne, lärare på Höjaskolan och en av initiativtagarna till årets Skapande skola-samarbete. När vi planerade vad arbetet skulle leda till så insåg vi att vår kala och bullriga matsal kunde bli målet. Det färdiga materialet skulle kunna pryda och ljuddämpa.

I diskussioner mellan skolan och konstnärerna landade man i att barnen skulle forma fantasimoln som man sedan fogar samman till stora gemensamma moln som tar plats i taket, himlen, i matsalen.Barn med ull och slajm framför sig.

– Jag vill göra ett explosionsmoln, säger en av pojkarna i F-klassen när jag besöker Höjaskolan. Från en av flickorna får vi höra att:

– Jag älskar så mycket slajm. Men alla har inte lätt med materialet. Vissa vill inte ta i det, man blir kladdig, men till slut övervinner nästan alla sin äckelkänsla. En av pojkarna som absolut inte ville vara med blir så småningom en av de mest ambitiösa.

Ullen måste arbetas in i slajmet så att det får rätt konsistens och det tar tid och kräver tålamod. Under arbetets gång blir det många resonemang och begrepp som delas. Eleverna få höra och använda många nya ord. Ullen är infärgad med olika färg och det blir många fina blandningar av blått och svart och vackra rosa hjärtmoln.

Vad är era pedagogiska mål med projektet?

– Vi ser att eleverna utvecklar sina samarbetsförmågor i projektet, säger Ann-Sofi. De blir även delaktiga i utformningen av skolmiljön och tar ett större ansvar för sin omgivning. Vi kopplar ämnena bild, So och sv/sva till projektet. Det kan också knytas till arbetet med hållbar utveckling eftersom det handlar om att ta hand om spillmaterial och skapa någonting nytt. Det var också viktigt att hela arbetslaget för F-3 blev varit delaktiga. Vi inledde hela arbetet med en gemensam kickoff för alla inblandade lärare.

Konstnärerna Tomas och Karin har arbetat med materialet ull under en lång tid. Parallellt med projektet på Höjaskolan har de arbetat med en utställning som fick vernissage i oktober på svenska institutet i Paris där verk av marmorull ställs ut.

På vilket sätt påverkas ert konstnärskap av att arbeta med barn och unga?

-Att arbeta med andra människor, i detta fall barn leder alltid till nya reflektioner och erfarenheter som är med och formar oss som individer. Att arbeta i stor skala och i för sammanhanget anpassade former innebär att vi tvingas vrida och vända på våra egna invanda metoder och mönster vilket öppnar upp för nya idéer och erfarenheter, säger Karin.

Tovade ullmoln på väggen.