Momodou Jallow – Rasism, Afrofobi och Normbrytande kunskapsproduktion

Momodou Jallow diskuterar.

Föreläsningen kommer att vara i två delar. Den första delen innehåller en kunskapsmodul där deltagarna får ett teoretiskt ramverk kring rasism och Afrofobi och dess strukturella och institutionella uttryck, och vilka mekanismer som används för att upprätthålla dessa strukturer.
Den andra delen av föreläsningen kommer att lägga särskilt fokus på den koloniala kunskapsproduktionen om föreställningen om ”den andre” i förhållande till olika maktordningar och hur pedagogiken genom normbrytande kunskapsproduktion och förmedling kan användas för att skapa en ny berättelse. Målet är dels att granska effekterna av den koloniala kunskapsproduktionen och dels att använda normbrytande pedagogik för att skapa ett jämlikt samhälle.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna till Momodou på Pedagog Malmö Live!