’Mötas på Mitten’ för Kooperativt Lärande

Struktur i kooperativt lärande.

’Mötas på mitten’ är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt.

Denna struktur för Kooperativt Lärande kan användas då en grupp ska summera eller tolka något, lösa problem eller brainstorma fram något helt nytt.

Arbetet inleds med att var och en i gruppen tänker med penna i hand. ’Mötas på mitten’ bidrar till att alla i gruppen bidrar med lösningar och idéer innan den gemensamma diskussionen börjar. Slutligen ska gruppen uppnå enighet om vad som ska stå i mitten på pappersarket. Varje grupp redovisar för klassen vad de har ”på mitten”. På relativt kort tid har klassen vaskat fram ett kraftfullt material att arbeta vidare med.

Papper ligger i mitten av bod med anteckningar på.

Både för klassrum och kollegialt lärande

Förutom att användas i klassrummet kan lärandestrukturer även användas i det kollegiala lärandet. Under en utbildning på Pedagogisk Inspiration Malmö använde deltagarna ’Mötas på mitten’ för att summera korta texter de hade läst. Pedagogerna hade i respektive expertgrupp läst olika texter inom samma delområde. Gemensamma och viktiga saker från de olika texterna diskuterades och fördes samman på A3-arket ’Möte på mitten’. När var och en sedan gick till sin hemgrupp hade de med sig en summering av det viktigaste för sitt delområde. I hemgruppen redogjorde var och en för sitt expertområde. Läs mer om ’Hemgrupp & expertgrupp’ här.

Kooperativt Lärande-strukturen Mötas på Mitten förklaras.

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Mötas på Mitten by lottech Creative Commons BY-NC-ND

 

Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad

line_lightgray_740

 

 

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

line_lightgray_740