När eleverna förstår så ökar närvaron

Fem studenter står vid varandra.

I dagens Sydsvenskan (2014.12.08) berättar Michael Blaesild på Byggymnasiet om hur han arbetar språkutvecklande i sina klasser. Han drar slutsatsen att när eleverna förstår begreppen och vad som står i texterna så kommer de också till lektionerna. På skolan är alla lärare indelade i grupper som arbetar med språkutveckling.  Modeller för lässtrategier, interaktion, feedback och reflektion diskuteras och prövas i klassrummet –  och lärarna tid i sina scheman för arbetet.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/

Vad gör ni på er skola? Hör av er så sprider vi de goda exemplen genom Pedagog Malmö.

 

Eva Bringéus

Foto: colourbox.com