”Att skriva sig till läsning” i Malmö stad

Tangentbord ligger över läsplatta och boken Att skriva sig till läsning.

Tangentbord ligger över läsplatta och boken Att skriva sig till läsning.”ASL  i Malmö stad” erbjuder pedagoger i Malmö stad kompetensutveckling  i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” med datorn som skrivverktyg (ASL). Det är en språkutvecklande strategi för elevers skriv- och läsinlärande.

Arne Trageton, pedagog och forskare i Norge, står bakom metoden ’att skriva sig till läsning’ där datorn det första året i grundskolan ersätter pennan. Med datorn som verktyg fokuserar man på barnens berättarlust. Inlärning av bokstavsformer med penna skjuter man fram till det att barnen är bättre motoriskt rustade. Arne Trageton hävdar att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Läs mer om ASL här.

Målgrupp

ASL i Malmö stad riktar sig i till pedagoger verksamma i år F-3 samt specialpedagoger, läs- och skrivutvecklare och skolledare i Malmös skolor. Men ASL är även intressant för pedagoger som arbetar med äldre elever inom särskola, kommunikationsklasser och SFI.

En del av Skolsatsning 2012

ASL i Malmö stad är en del av Skolsatsning 2012. är en långsiktig språkutvecklingssatsning inom de pedagogiska verksamheterna i Malmö stad. Läs mer här.

Samordnare

Samordnande och sammankallande är Centrum för Pedagogisk Inspiration samt FoU Utbildning-Malmö. Vi kommer att arrangera träffar för erfarenhetsutbyte, inspirationscaféer samt föreläsningar.

Blogg ’Att skriva sig till läsning* på Pedagog Malmö

ASL i Malmö stad har också en blogg på Pedagog Malmö. Där kan du läsa om pedagoger som arbetar med ASL samt ta del av ASL-arrangemang i Malmö. Se blogg här.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att finnas med i en kontaktlista för att få direktinformation skickar du ett mejl med namn, skola, funktion på skolan samt e-postadress till nedanstående kontaktpersoner.

Kontaktperson

Charlotte Christoffersen
it-pedagog & grundskollärare
Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad
E-post: charlotte.christoffersen(at)malmo.se

PS! Ersätt (at) med ett @ (ovanstående omskrivning är för att undvika spam/skräppost)

Foto: Charlotte Christoffersen