Nätverk för genuspiloter som fortsätter utmana normer

Färgpennor ligger med spetsen inåt så att det bildas en färgglad cirkel.

Maskulinitet och samlad erfarenhet är två av punkterna på schemat när det är kick-off för genuspiloterna på Malmö stads kommunala gymnasieskolor . 20 genuspiloter av 30 i nätverket GEP (Det komplexa genuspusslet) är på plats för att ventilera tankar och känslor inför sitt uppdrag. Kick-offen är en nystart för nätverket som under några månader av olika anledningar har legat i dvala.

Människor samlas vid bord.

– Idag ska vi fånga trådarna och sammanfatta vad som har hänt sedan sist, hälsar Elizabeth Florez, genuspedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö, genuspiloterna välkomna.

Karin Jannert Romée, genuspedagog och lärare på St Petri skola, följer upp Elizabeths ord med att poängtera vilken stor nytta respektive skolan kan ha av genuspiloterna.

För att kicka igång samtalet får varje deltagare välja varsin bild, en illustration som symboliserar hur de upplever sitt arbete på respektive skola, kopplat till rollen som genuspilot. Positiva reflektioner är glädjen över genusmedvetna och intresserade elever, samt möjligheter att koppla genusfrågor till sin undervisning och skolornas likabehandlingsarbete. Den samlade skaran genuspiloter andas engagemang och vilja. Gemensamma nämnare med utvecklingsbehov visar dock på viss frustration över avsaknad tid och stöttning.

– Tanken är att knyta ihop rollen med något som har hänt och få en realistisk bild av verkligheten, förtydligar Karin och Elizabeth under samtalets gång.

Bob Hansson sitter på stol.
Bob Hansson

Bob Hansson, poet, författare och föreläsare, är dagens hemliga gäst. Han är på plats för att prata maskulinitet ur ett genusperspektiv. På ett påtalat personligt plan berättar han öppet om sin struliga uppväxt och skolgång, utan en närvarande fadersgestalt och insiktsfulla lärare. Hans ord blir på flera sätt metaforiska när han pratar om den första mannen som kommer in i hans liv utan att vara fördömmande, läraren som plötsligt böjer sig ner och tittar honom ögon. Läraren som ger honom pupilltid utan att vara bestraffande, han som släpper normen, sitter kvar och väntar på svar. Bob understryker Karin och Elizabeths ord om vikten av genuspiloterna som betydelsefulla, några som kan göra skillnad.

När jag lyssnar på Bob Hansson och genuspiloternas berättelser blir vikten av att skapa förutsättningar och medvetenhet så tydlig. Ensam är inte alltid stark. Det är tillsammans som man kan åstadkomma förändringar och ett nätverk för genuspiloterna känns viktigt. ”Att arbeta med genusfrågor är att utmana normer och kräver tjock hud”, uttrycker en av genuspiloterna när hon pratar om sitt arbete. Den tjocka huden tolkar jag som symbolisk för ett visst mod och en viss styrka som krävs för att driva kontinuerliga genusprocesser.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox