Nätverk för språkutvecklare växer

Röd solhatt i rabatt.

Idag träffas omkring 25 språkutvecklare på Malmö latinskola för att diskutera hur vi mer långsiktigt kan lägga upp strategier för språkutveckling på skolorna.

Har du inte fått kallelse till nätverksträffen? Hör av dig så lägger jag till dig på listan.

Eva Bringéus