Nordiskt skolsamarbete – nu med material till!

Guide inne i Rosenborg.

Kom tæt på det nordiske är ett projekt, där klasser i årskurs 6 i Malmö och Fredericia samarbetat med varandra och med sina lokala museer. Utgångspunkten har varit historieämnet och specifikt 1600-talets historia.

Den 1 oktober samlade vi lärare och museipdagoger till en gemensam dag då vi presenterade det material projektet producerat och gav praktiska tips till skolsamarbete inom Norden. Det blev en lärorik, inspirerande dag med ett 30-tal intresserade deltagare från dansk och svensk sida. Dagen föregick i Chistians IV:s sommarhus, Rosenborg slott, där vi också fick en intressant visning. En minst sagt gyllene inramning till vår dag!

Historieämnet bjuder på många möjligheter, men denna gång höll vi oss till 1600-talet. Undervisningsmaterialet ”Hven er ven og vem er fjende?” handlar om den period som i dansk historieskrivning kallas svenskekrigene. Även om materialet är på danska så kan det ge idéer till hur man kan arbeta med en svensk klass kring historiebruk och kälkritik. Projektet har också satt ihop en slags manual, som beskriver hur man kan gå tillväga om man önskar ett nordiskt samarbete. Den finns också på svenska. Du kan ladda ner dessa material gratis här.

Guldkrona inne i skåp. Kvinna tittar på den.

Vi arrangörer blev naturligtvis glada över att så många kom, och hoppas att det leder till konkreta samarbeten. Fredericia kommune vill t ex gärna ta emot fler klasser från Malmö. Det är naturligtvis en utmaning för både lärare och elever. Men visst är det så att vi lär oss något nytt när vi går utanför vår vanliga ”bubbla”?

”Jag har samarbetat med skolor i andra europeiska länder, men när det gäller Norden så är det mycket enklare ” sa en deltagare, som dessutom hade utbildat sig till nordisk språkpilot.

Ett annat exempel på skolsamarbete är en lägerskola på Ven, där en klass från Malmö och en från Holbæk möttes och arbetade med drama och Tycho Brahes tid. Men mer om det en annan gång.

Skylt med kartbild över Thycho Brahes Ven.