Normkritik på Stora Likarättsdagarna 2017

Inbjudan till likarättsdagarna.

Den 19-20 oktober gick Stora Likarättsdagarna av stapeln på Malmö Arena. Arrangemanget riktar sig främst till medarbetare inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg  i Region Skåne och Malmö stad, men alla medarbetare är välkomna – och jag hade turen att knipa en biljett! Fokus i år låg på förändringarna i diskrimineringslagstiftningen och hur likarätt kan genomsyra den dagliga verksamheten för att möta lagens krav på aktiva åtgärder. Detsamma kan sägas om skolförvaltningarnas strategiska satsning på normkritik, där vår processtödjarutbildning Inkludering på riktigt! ingår, så beröringspunkterna var många.

Dag ett bestod av föreläsare och inspiratörer som belyste olika aspekter av de sju diskrimineringsgrunderna. Angelica Löwdin från Göteborgs HBTQ-råd levererade ”HBTQ på 60 minuter” med många konkreta råd kring hur vi i tal och handling kan agera för inkludering. Som språkvetare handledde hon oss med fast hand i språkets betydelse för tanken, och hur det man kanske tänker är ”bara ett ord, inte så viktigt” sänder tysta men nog så tydliga signaler som exkluderar personer i olika sammanhang. Låt oss tala om variationer i stället för avvikelser!

Lea Gleitmans berättelse om sina erfarenheter från Förintelsen drabbade hela rummet, 800 åhörare satt knäpp tysta och försökte ta in de fasor som denna överlevare med klar röst förmedlade. Frågan man ställer sig är: Hur är det överhuvudtaget möjligt att vi redan ser en återgång till dessa tankesätt? Exkluderingen och utmålandet av ”den Andre” som hotfull och omänsklig; idag gäller det andra grupper (också), men man behöver inte söka länge för att hitta exempel på precis samma demonisering.

Dagens sista föreläsning var inspiratören Mikael Andersson, om tankens kraft och att göra det omöjliga möjligt. Än en gång tänker jag på hur närbesläktade begrepp som ”grit” och ”dynamiskt mindset” är förknippade med normkritik i det att vi inte ska låta våra förutfattade meningar om andra begränsa människan vi har framför oss. Vad vi tror om andra och oss själva spelar roll: ”Vare sig du – eller din lärare – tror att du kommer att lyckas eller ej, så får ni förmodligen rätt”.

Dag två bestod av workshops i olika spår; själv gick jag spår tre med fokus på hur man praktiskt kan tillämpa normkritik som verktyg för att uppnå diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Här fanns självfallet många paralleller till processtödjarutbildningen Inkludering på riktigt!, och hur viktigt det är att det normkritiska synsättet genomsyrar verksamheten och inte bara är något man talar om på ytan – vare sig det gäller skola eller hälsovård.

*bild från likarätt.nu