Att leda ett normkritiskt projekt för första gången

Pontus Källström vid en bokhylla hållandes i en bok.

På torsdag är det dags, då startar det normkritiska projekt som jag ska leda på Tröskans förskola. Som processtödjare i normkritik ska jag vägleda och stötta mina kollegor att utveckla sin kompetens inom det valda området kön och genus. Projektet innehåller både fortbildningar, hemläxor och reflektioner i arbetslagen.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är stort och komplext. Vart ska man börja egentligen? Den frågan ställde jag mig själv många gånger. Bara att gå igenom en diskrimineringsgrund tar sin tid. Tillsammans med ledningen på förskolan kom vi därför fram till att göra en fördjupning i en diskrimineringsgrund i taget. Valet landade på kön. Anledningen var att man kunnat se att det finns saker att utveckla inom detta område i barngrupperna.Under hösten 2021 kommer jag tillsammans med kollegor att djupdyka i detta ämne. Här kommer också det intersektionella perspektivet spela en roll. Att ha ett intersektionellt perspektiv handlar om att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ett sådant exempel kan vara hur normer kring kön samverkar med den heteronormativa normen.

Planen är att gå igenom olika normer kopplade till kön

Detta kommer att ske utspritt under hela hösten. Projektet inleds med frågan  ”vad är ett kön egentligen?”. Denna fråga är central för att förstå hur normer kring kön och genus fungerar. Här kommer jag bland annat använda mig utav ett queerperspektiv.  De olika arbetslagen får sen i uppgift att göra en övning som går ut på att synliggöra normer kopplade till kön som finns på avdelningarna. Övningen genomförs på en förlängd avdelningsreflektion där jag kommer finnas med som stöd. Efter den genomförda övningen så dokumenterar varje arbetslag sina reflektioner med hjälp av frågor som finns i en slinga. Slingan är ett dokumentverktyg som är vanligt förekommande i förskolor i Malmö stad. Det hjälper avdelningarna att se utvecklingen i deras arbete.

Varje månad presenteras ett nytt område inom kön och genus

Mellan september och december kommer förskolan avverka fyra olika områden inom kön och genus. Det handlar om tvåkönsnormen, mansnormen, kvinnoförtryck, och transfrågor. Tanken är att projektet på så vis kan hjälpa förskolan att kontinuerligt följa upp och utveckla arbetet med diskriminering och kränkande behandling. Eftersom detta är mitt första uppdrag sedan jag utbildat mig till processtödjare så ser jag mina kollegor som en slags smakpanel. För mig är dock det viktiga att arbetet påbörjas och att det med tiden blir bättre och bättre. Min förhoppning är också att projektet ska inspirera fler förskolor att göra liknande resor. Därför kommer ni också kunna följa mitt arbete under hösten här på bloggen. Hoppas ni ser fram emot det lika mycket som jag.