Nosa på nätet – Dammfriskolan del 1 – Vad gör du helst på datorn?

Små postitlappar bildar stapeldiagram.

I projektet Nosa på nätet ingår sex skolor och tre av dem har kommit en bra bit på väg.
Dammfriskolan har skyndat lite långsammare i sitt arbete. De har så smått börjat under hösten, men kommer att dra i gång på allvar under vårterminen.

Små postitlappar bildar stapeldiagram.

Läraren Karin Lundgren undervisar i klass två, som har börjat arbeta med materialet. Karin är mycket intresserad av IT-pedagogik och ser till att barnen från tidig ålder kommer i kontakt med IKT, bland annat har klassen en egen blogg där barnen turas om att skriva.

Karin har valt att börja med att låta barnen ta reda på vad barn och vuxna använder datorer till. Medierådet, som ger ut materialet Nosa på nätet, har vid flera tillfällen undersökt på vilka sätt äldre barn och ungdomar använder datorer och andra medier. Vid den senaste undersökningen, 2010, tog man även med de yngsta barnen, eftersom trenden är att datoranvändandet går allt lägre ner i åldrarna. Resultatet redovisas i rapporten Småungar och medier och bekräftar vad man haft på känn. Den genomsnittlig debutåldern för internetanvändning är i dag 4 år, jämfört med 9 år 2005. Barn och vuxna använder dock datorer på skilda sätt.

Jag besöker klassen en förmiddag när barnen fått till läxa att fråga vuxna i sin omgivning hur de använder datorn. Vid två tidigare tillfällen har de undersökt dels vad barnen själva gör vid datorn, dels vad tonåringar föredrar.

Barnen har med liv och lust gått in för uppgiften. Det är inte bara föräldrarna som tillfrågats, utan släktingar och andra bekanta har kontaktats per telefon.
Allt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

I lärarhandledningen till Nosa på nätet beskrivs hur man kan använda post-itlappar och små skyltar med symboler för olika aktiviteter, för att åskådliggöra helheten för barnen.

Alternativen att välja på är:

  • Spela spel
  • Rita och måla
  • Titta på filmer och klipp
  • Titta på tv
  • Mejla
  • Chatta
  • Handla
  • Titta på foton
  • Läsa och skriva (dvs på sociala medier och bloggar)

För varje person och aktivitet sätter man en post-itlapp ovanför symbolen så att det bildas staplar. Det blir då lätt för barnen att se vilka aktiviteter som är populärast.

Små postitlappar bildar stapeldiagram.
Vuxna

Under en kort stund råder det en febril aktivitet i klassrummet när barnen ska placera de små färgglada lapparna på tavlan längst fram i klassrummet. Det är viktigt att de kommer i rätt stapel och det kan vara nog så knepigt. Men sedan blir det stilla, för nu är alla nyfikna på vilka kolumner som är högst.

– Vad är populärast att göra bland vuxna? frågar fröken.
Jo, att maila, kommer det tvärsäkert från barnen i kör.

Något oväntat kanske, för så är inte alls fallet med barnen och tonåringarna. Klassen gör en återblick till tidigare lektioner. Varken de allra yngsta eller tonåringarna mailar. För tonåringarnas del är det SMS som helt ersatt mailandet.

Som god tvåa på de vuxnas lista kommer Läsa och skriva. Facebook, Myspace och bloggar har ökat stort i popularitet de senaste åren, något som barn i de lägre klasserna ännu inte hunnit komma igång med.

Titta på film och Spela spel är också populära sysselsättningar bland vuxna. Det senare är ett intresse som de vuxna delar med barnen. Det är nämligen den aktivitet som är nummer ett på barnens lista. Måla och rita och titta på foton kommer därnäst bland barnen.

-Tror ni att det är samma sorts spel som barn och vuxna spelar? frågar Karin barnen?
– Nej, de vuxna spelar lite tuffare spel, som krigsspel och så, säger barnen. Det är konstigt att vuxna säger till oss att inte spela krigsspel när de själva gör det, funderar barnen.
– Det är säkert för att era föräldrar är rädda om er, tror fröken.
– Min pappa gillar roliga spel, berättar en pojke. Han spelar faktiskt mest samma spel som oss barn.

Barnen kan konstatera att Måla och rita, som många barn tycker om, är minst populärt bland vuxna. Vad kan det bero på? Jo kanske är det för att de vuxna är trötta efter jobbet och inte orkar, resonerar barnen. Kanske de inte heller tror att de är bra på att måla, inflikar fröken.

Vad gör då tonåringarna vid datorn? Jo de bara chattar och chattar…

Små postitlappar bildar stapeldiagram.

Lektionen lider mot sitt slut. Barnen är ivriga att komma iväg på lunch.
Vad har ni lärt er om datorer, hinner jag fråga barnen innan de rusar iväg.
– Vuxna och barn gör väldigt olika saker vid datorn, säger en flicka.
– Att vara försiktig när man hittar något på nätet. När man ska ta reda på något och hittar en sida, så kan det vara bra att titta längst ner på sidan för där står vem som skrivit.

Barnen har blivit mycket mer medvetna sedan vi började med Nosa på nätet, berättar Karin. Det vet att inte allt är sant och att det kan finnas farliga saker på nätet. Vi har pratat om att man måste vara försiktig, för man kan bli skadad inuti. Det har barnen lärt sig och det är en bra början.
I vår återkommer jag till Dammfriskolan för att se hur det går. Jag kommer även att rapportera från Sofielundskolan och Husieskolan som startar sina projekt då.
Foton: Karin Lundgren