Nosa på nätet – källkritik för små barn

Redan förra veckan drog vi på CPI igång med kursprogrammet där skolbiblioteket står i fokus. Nästa vecka är det dags för kurs nummer två: Nosa på nätet – källkritik för små barn. Nosa på nätet är ett utbildningspaket som ges ut av Medierådet och som syftar till att öka mediekunnigheten bland barn i 5–8-årsåldern.

Foto: Colourbox.com

Eftersom utbildningspaket varit mycket uppskattat kommer CPI:s bibliotekarier Karin Ahlstedt och Maria Lindroth att erbjuda sex klasser hjälp, stöd och dokumentation i arbetet under läsåret 13/14.

Bakgrunden till Medierådets satsning på de yngsta barnen är att medieanvändningen börjar allt tidigare i åldrarna. Många barn i Sverige har mångårig dator- och internetvana med sig redan vid skolstarten.

Nosa på nätet innehåller en rad tips på övningar och lekar som uppmuntrar till samtal och diskussion kring medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Syftet enligt Medierådet är är att ge barnen de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

En klasslärare, en lärarbibliotekarie/ skolbibliotekarie planerar och genomför projektet tillsammans med bibliotekarierna på CPI. Tillsammans genomförs fyra lektioner kring källkritik, hur man tar reda på saker, barns medievanor mm under hösten och våren (man kan genomföra lektionerna under kortare eller längre tidsperiod). 4 tillfällen x ca två timmar + planeringstid (ca två timmar/gång).

Så skynda dig att att anmäla dig och din klass till höstens kurs!

Text: Karin Ahlstedt