Ny kurs på MAH: Malmös historia 1850-2000

Två industriarbetare svetsar.

Under hösten 2016 ger Institutet för Malmös historia vid Malmö Högskola för första gången kursen Malmös historia 1850-2000. Kursen är lämplig för yrkesverksamma lärare, eftersom den ges på kvällstid och på halvfart (50 %). Så här beskrivs kursen på institutets hemsida:

”Kursen sätter fokus på det moderna Malmös utveckling – och har ambitionen att lyfta fram perspektiv som inte alltid är så synliga i berättelserna om Malmö. Snarare än strikt kronologiskt, kommer vi att fördjupa oss i teman och processer, och även lyfta fram enskilda händelser och malmöbor, kända och okända, som kan bidra till att göra Malmös historia begriplig. Förutom föreläsningar, seminarier och stadsvandringar genomförs under kursen ett projektarbete i grupp, kring ett tema som man själv väljer. Under kursen kommer du att möta såväl framstående Malmöforskare som andra personer, vilka genom sina erfarenheter kan bidra till förståelse för olika aspekter av Malmös historia. Kursen ges under hela höstterminen på halvtid, med schemalagda aktiviteter en dag i veckan mellan klockan 17:15 och 20:00. För att gå kursen ställs krav på allmän behörighet för högskolestudier.”

Se > kursplan

Sök kursen > här

OBS! Kursen är öppen för sen anmälan, dock begränsat antal platser!