Nya moduler i Läs- och skrivportalen!

Två elever jobbar med ipad och kvinna lutar sig fram för att hjälpa.

Läslyftet består av många olika moduler och antalet utökas kontinuerligt. Senast i december kom några nya. Allt ligger öppet på Läs- och skrivportalen!

Från vardagsspråk till ämnesspråk vänder sig till alla lärare F-9 och visar hur språket bär kunskapen i alla ämnen och hur man bör arbeta för att stödja elevernas språkutveckling från det konkreta vardagliga till det mer abstrakta utvecklade i de olika ämnenas kontexter genom bl.a. planerad klassrumsinteraktion och stöttning. Modultexterna betonar hur man bör se denna utveckling som ett kontinuum där eleverna ska kunna röra sig fram och tillbaka efter syfte och behov i olika situationer.
Det ges rikligt med exempel från praktiskt/estetiska ämnen, vilket det har varit sparsamt med i många av de äldre modulerna. Till exempel tas ämnesspecifika lässtrategier och de språklige färdigheterna som krävs i olika ämnen upp. Här är en film som visar hur en slöjdlärare arbetar med att utveckla ämnesspråket i olika samtal med stöttning.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Grundläggande litteracitet för nyanlända elever riktar sig mot lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare både i grundskolan och i gymnasiet. Vi får följa en grupp elever som varit ungefär ett år i Sverige på Liljeholmens gymnasium och deras lärare Alexandra Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren i några filmer. Innehållet i filmerna konkretiserar mycket väl innehållet i modultexterna där den s.k. Resursmodellen för litteracitetsutveckling (Luke och Freebody) presenteras. Modellen visar hur man från första början kan arbeta integrerat med betydelseskapande, kodknäckning, textanvändning och analys. Undervisningen äger rum i ett kommunikativt socialt sammanhang, ofta med digitala verktyg. Utgångspunkten är hela tiden elevernas kommunikativa behov och att se eleverna som resurser. De didaktiska redskap som presenteras är tydliga och modulen innehåller också flera användbara planeringsmodeller.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Det är den senaste forskningen inom språkutveckling som återfinns i läslyftsmodulerna. Den blir lättillgänglig i de förhållandevis korta texterna. De diskussionsfrågor som finns med i materialet fungerar bra att ha som utgångspunkt i sin egen läsning och kring sin egen undervisning. Filmerna tar tio minuter att se och de ger mycket inspiration!

Så även om din skola beslutat att inte fortsätta med Läslyftet, finns det goda möjligheter att plocka godbitar som intresserar. Använd detta genomarbetade material som erbjuds helt fritt!

Text: Cristina Nordman