Nya nätverksgrupper för kollegialt lärande kring ASL

Människor sitter runt bord och samtalar.

Detta läsår har nya nätverksgrupper kring ’Att Skriva sig till Läsning’ (ASL) kört igång. Under september hölls den första träffen av läsårets sex träffar.

Det är 50 pedagoger från 16 olika skolor fördelat på fem grupper. Under ASL nätverksträffar delas erfarenheter och funderingar kring ASL-arbetet i de egna elevgrupperna. En processtödjare finns med i varje grupp för att stödja samtal samt att stå med teorier kring språk- läs- och skrivutveckling.

Teoretisk grund för barns skriv- och läslärande

Omslag till Hur barn lär sig läsa och skriva.Gemensamt för alla nätverksgrupper var att läsa kapitel 2 ur Caroline Libergs bok Hur barn lär sig läsa och skriva (2006). Tanken med läsningen var att ta del av Libergs genomgång över den forskning som ligger till grund för dagens skriv- och läslärande.

ASL & genrepedagogik i åk 2-3

Nätverksgrupp åk 2-3 har tillsammans med processtödjaren Anna Cederpil börjat titta på genrepedagogiken för att få eleverna att utveckla sina texter i det fortsatta datorskrivandet.

F-klass & åk 1

Mus vikt av bokblad.I grupperna med pedagoger i åk F och åk 1 har inte alla riktigt kommit igång. Den vanliga inskolningen tar tid och det är mycket praktiskt och tekniskt som ska lösas. Planen är att komma igång under hösten. Det är gott så. I grupperna talades det om att det är bättre att börja i liten skala än att vänta på att allt är på plats.

I en grupp visade Lotta Arkenljung hur hennes elever viker igelkottar och möss av gamla kataloger och utgallrade böcker, se här.

Inventering över funderingar och undringar

I de två grupperna med pedagoger som arbetar i F-klass inventerade vi frågor och undringar. Här under kommer frågorna grupperade efter innehåll. Dessa undringar kommer vi att återkomma till för att anknyta till egna erfarenheter.

Lappar uppsatta på vägg.

 

Lappar uppsatta på vägg.

 

Charlotte Christoffersen
samordnare “ASL i Malmö stad”
charlotte.christoffersen@malmo.se
Pedagogisk Inspiration Malmö

grey_line_750

 

 

 

ASL i Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom ASL med stöd från Skolsatsning 2012. Samordnande är Pedagogisk Inspiration Malmö.

Är du intresserad av information skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)malmo.se