Erasmus+ Nyhetsbrev från december

Logotyp för Erasmus.

Logotyp för Erasmus.

Hej!

Nu händer det spännande saker vad gäller internationellt samarbete!

Håll koll på Erasmus+ och tveka inte att använda er av eTwinning för att nå era mål – i vilket ämne som helst. Det funkar inte bara i alal ämnen utan också i alla EU:s 8 nyckelkompetenser.

Twinna på bara!!

Nyhetsbrev – december 2013
Erasmus +
Viktig information för er i förskola /skola och era förskolechefer och rektorer
Under hösten har det blivit mer och mer tydligt hur det nya programmet Erasmus+ kommer att se ut. Vi från Universitets- och högskolerådet har börjat informera skolor och förskolor för att göra det möjligt för er att förverkliga det i era organisationer.
Det nya programmet ersätter Programmet för livslångt lärande (t ex Comenius, Leonardo mm) och kommer också att innehålla delar som nu hör till andra program. eTwinning kommer att finnas kvar som en viktig del.
Ny inriktning och nya intentioner
En stor och viktig nyhet är att vi med Erasmus+ går ifrån individuella ansökningar till förmån för större gruppansökningar på skolnivå. Varje projekt kommer därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter.
Den nya strukturen ger den sökande skolan/förskolan möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete.
Vill du hålla dig uppdaterad samt få mer information? Gå in påwww.utbyten.se och läs mer omErasmus +.
Skolbesök i London i januari?
Kommer du eller din rektor att besöka BETT-mässan? Vi från eTwinning är där 22-24 januari, och i samband med det i erbjuder vi skolbesök. Hör av dig senast 10 december till Jytte Rixman eller Anders Brännstedt om du är intresserad av att göra ett besök på en skola i London som arbetar med eTwinning.
European Quality Label, Oktober 2013
Vi gratulerar följande lärare och skolor som fått utmärkelsen Europein Quality Label. Vill du veta mer om dessa projekt eller vilka andra länder som fått samma utmärkelse kan du gå in påwww.etwinning.net under fliken utmärkelser.
Följande projekt och lärare från Sverige har fått utmärkelsen: Carla Cabarga på Vattudalsskolan, Strömsund, Heléne Klasson-Rehn på Bifrostspedagogiska enhet, Mölndal, Sigrid Karlsson på Fria Läroverken i Norrköping, och Kristina Tranetoft på Aspuddens skola, Hägersten.
God jul och Gott nytt år önskar eTwinning Sverige
Angela, Anders & Jytte
Vill du få rykande färska nyheter?
Prenumerera på bloggenwww.etwinning.se så missar du inga erbjudanden om utbildning och träffar.
För mer information:
Ann-Marie Degerström, Internationella Programkontoret
ann-marie.degerstrom(at)programkontoret.se