Ögonblicksforskning
på väg till Tromsö, Norge!

Vy över Norge från flygplansfönster.
Ögonblicksforsknings erfarenheter från Malmös förskolor kommer att presenteras på aktionsforskning konferensen NORALF 15-16 maj 2018 i Tromsö, Norge.

Årets tema:

Å FORSKE I EGEN PRAKSIS – PROFESJONUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE

https://ips.gu.se/digitalAssets/1642/1642884_invitasjon-noralf-2018.pdf

Förskolepersonal från Carl Gustaf, Uteförskolan Stock & sten, Sommarbäcken, Södra Sommarstad, Gubbabacken, Hermodsdalsparken och Professorns förskolor är några av de förskolor i Malmö Stad som har undersökt och analyserat sina ögonblicksforskningsfrågor under min handledning.
Idag är det dags att sprida det kunskap på aktionsforsknings konferens i form av dialogseminarium på UiT, Norges arktiske universitet, Campus Breivika.

Under denna vecka kommer vi att blogga en del av våra reflektioner från konferensen och våra egna presentationer. Åtta kvinnor i avgångshall. En av dem håller upp en skylt.

Fakta om ÖgonblicksforskningFem kvinnor tar en selfie.

Ögonblicksforskning är ett begrepp som jag har myntat i mitt arbete på Pedagogisk Inspiration och utvecklas tillsammans med förskolepedagoger, professor i pedagogik från Malmö universitet, Sven Persson och språkutvecklare Cristina Nordman.

Bakgrunden är behovet som kom från verksamheten att reflektera och analysera över förskolans värdegrund kopplat till lärandeprocesser och barnkonventions grundprinciper. Några av dessa erfarenheter finns på en E-boken som PI har utgivit med stöd av IT utvecklare, Lars Medin.
Ögonblicksforskning har sin utgångspunkt i en konstruktion av en lupp, som öppnar upp för pedagogerna att formulera sina frågeställningar kring det som de ser behov av att förstå, och utveckla i sin verksamhet.
Syftet med Ögonblicksforskning är att kunna synliggöra ”små” händelser som sker i verksamheten, pedagogernas egen betydelse, och hur de kan utveckla sin relationella potential i möten med barnen. Jag vill ge större vikt till dessa ögonblick och införa en enkel systematisk struktur som kan underlätta analysen, och samtidigt låta pedagogerna vara medforskare i det som sker.