Om att vända upp och ned på systemet

Vy över Malmös hamninlopp.

Redaktörerna Per Kornhall, Jelmer Elvers och René Kneyber har i antologin Flip the system. Förändra skolan från grunden, samlat ett antal skribenter som kritiskt nagelfar utvecklingen inom världens utbildningssystem. Flera av dem, exempelvis redaktörerna Kornhall och Kneyber, medverkar vid researchED-konferensen i Malmö den 22 september.

I boken, som finns i svensk översättning från 2017, diskuteras marknadsorienteringens och nyliberalismens effekter på skolans pedagogiska innehåll ur olika perspektiv. Tendenser till byråkratisering, avprofessionalisering av läraryrket, kontroll och konkurrens är några av de aspekter som uppmärksammas i antologin. En av de medverkande författarna, Tom Benett, som också är grundare och initiativtagare till researchED, argumenterar för att lärare i alla länder måste resa sig, räta på ryggen och sluta vänta på en frälsare. Det är helt enkelt dags för professionens återkomst.

Antologibidragen utgör tillsammans en kraftfull plädering för läraryrkets autonomi och reprofessionalisering. Flera av författarna går till angrepp mot olika former av byråkratiska tvångströjor och självreproducerande utvärderingssystem som har påtvingats utbildningsinstitutioner från land till land. Detta har underminerat såväl undervisningens kvalitet och kunskapsbildning som lärarnas arbetsvillkor och förmåga att fungera som profession. Till skillnad från den svartmålning av skolan som ibland är förekommande i den politiska debatten och i media, pläderar författarna för och med den inneboende kraften och kunskapen som finns och som är själva essensen i skolans värld. Den kraften måste få tillåtas att verka och växa; den måste befrias från det ideologiska paradigm som har påtvingats den och därigenom växlas över till en human och demokratisk organisering av utbildningssystemet.

Förutsättningarna för intressanta diskussioner är med andra ord goda vid Malmö Latinskola den 22 september.