Optimera lärandet – rena kemin

Kvinna med hög gul och blå hatt på huvudet.

För att hjärnan ska fungera optimalt i ett lärande krävs rätt kemiska soppa – hjärnans aktivitet handlar om just kemi. En av hjärnans viktiga kemiska substanser är dopaminet som gör oss intresserade och som ökar vårt fokus. Ta med dig tre enkla strategier i undervisningen som alla ökar dopaminhalten.

 

  • Positiva förväntningar: Rama in lektionen i en positiv anda genom att måla upp en bild av lektionens innehåll, syfte och mål samt vad du förväntar dig av eleverna och hur du kan hjälpa dem på vägen.

 

  • Något nytt: Att skapa “nya” inslag handlar i mångt och mycket om att byta moment under en lektion. Möjligheterna att skapa nya inslag är otaliga: byt platser med varandra, stå upp när ni svarar på en fråga, skriv på fönstren, de som är födda under vintermånaderna turas om att läsa högt, skriv instuderingsfrågor till lästa sidor och byt frågor med varandra, bearbeta anteckningar genom att rita dem. Och så vidare …

 

  • Något oväntat: Även oväntade inslag ökar dopaminnivån. Humor handlar till stor del om att bli överrumplad och överraskad. Genom att göra olika brainbreaks ges möjlighet att möta oväntade inslag som ofta leder till skratt och därmed ökade nivåer av dopamin. (Möjligheten att skapa oväntade inslag är även de oändliga: ta på dig en lustig hatt, tala baklänges, shuffla men gör gärna en konsekvensanalys först.)

 

Mindre dopamin ger ett sämre fokus. Att vara fokuserad och rikta sin uppmärksamhet mot det man ska lära sig är i sin tur själva huvudingrediensen i lärandets kemiska soppa. Så addera en nypa dopamin för att undvika soppatorsk.

 

Annika Nilsson och Lena Winqvist

 

Otroligt mycket händer inom hjärnforskningen. Så missa inte att anmäla dig till någon av våra nya hjärnsmarta workshopsserier på Pedagogisk Inspiration. Datum kommer inom kort.

Vi kommer också gärna ut till din skola och ditt kollegie en timme, en halv- eller heldag – beroende på vad som passar just er. (Kostnadsfritt för skolor i Malmö stad).