Örtagårdsnytt

Man filmar elev som sitter framför grön vägg.

“Eleverna ler mot kameran och berättar vad som hänt under den senaste månaden på Örtagårdsskolan”.

Välkomna till ett sista Örtagårdsnytt för den här terminen. Genom Örtagårdsskolans digitala kanal har skolans ledning, personal och elever hittar ett konstruktivt och lyckosamt sätt att nå ut med information.

Idén till Örtagårdsnytt kom från min kollega Nikola Petranovic för något år sedan.  Tillsammans med vår rektor Eva-Marie Schultz spånade jag och Nikola på ett koncept och vårterminen 2017 publicerades det första avsnittet.

Tanken är att nå ut till så många föräldrar så möjligt för att de ska se hur och vad deras barn lär sig i skolan. Genom att publicera Örtagårdsnytt på YouTube blir det en film som alla elever kan ta del av. De elever som har släkt och vänner i andra länder får också möjlighet att dela med sig av vad de skapat.

YouTube är elevernas värld. Jag kan ha fel, men det hör nog inte till vanligheterna att elever och föräldrar läser ett informationsbrev från skolan om och om igen, Örtagårdsnytt är något som många elever och föräldrar ser flera gånger. Det här innebär att nyhetskanalen blir ett sätt för eleverna att repetera vad de lärt sig och därtill även vad andra elever lär sig på skolan. Det är också ett sätt för oss kollegor att få inspiration av varandra.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Varje gång jag ser Örtagårdsnytt slår det mig hur mycket eleverna hela tiden lär sig  och får vara med om .

En viktig del i det formativa lärandet är att ha en mottagare. Genom att publicera Örtagårdsnytt på YouTube har eleverna en mängd olika mottagare. Det bidrar till att de anstränger sig och vill vara riktigt nöjda med resultatet. Eleverna som är programledare är med och påverkar vad de ska säga och vi tar om scenerna tills känns bra.

Örtagårdsnytt är ett samarbete med alla lärare och ledning på skolan. Lärarna skickar in alla texter och bilder till vår bibliotekarie Katarina Hjärpe som sammanfattar. Nikola och jag samarbetar tillsammans med de elever som är programledare. Nikola filmar och redigerar och jag hjälper eleverna med språket och agerandet. Innehållet i Örtagårdsnytt är elevernas verk och vi pedagoger ska endast guida dem.

Givetvis är vi väldigt stolta över det arbetet som görs på Örtagårdsskolan och genom att dela det på YouTube så hoppas vi kunna vara en kollegial inspiration på samma sätt som många andra fantastiska lärare på andra skolor inspirerar oss.