Oväntat besök

Person med elefanthuvud av textil på sig.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina olika kompetenser står det i den nya läroplanen. Detta kräver ett användande av alla våra sinnen. På Möllevångsskolan hade barnen i förskoleklassen idag besök av Snytkorven. Denna korv är en Superundersökare. Han undersöker hur saker ÄR. Genom att lukta och smaka och känna och titta och lyssna och experimentera.

Person med elefanthuvud av textil på sig.

När vi i Underjorden på Möllevångsskolans mediatek fick Medierådets material om källkritik för yngre barn såg vi genast en mängd bra möjligheter med det. Först satte sig Ursula och Anki som är lärare i förskoleklasserna och gjorde en grov planering. Sedan satt vi i Underjorden och läste sagan om Snytkorven. För att göra det konkret för barnen sydde vi en Snytkorvkostym till Carina vår dramapedagog. Vi sydde också en liten Snytkorv. Peter tonsatte Snytkorvens ramsa i en sång som vi ska använda vid varje tillfälle.

Snytkorvsången tonsatt av Peter Söderholm

Vi tillverkade en stor datorskärm som Snytkorven kunde komma ut ur och så hade vi uppstart med alla barnen idag. Snytkorven presenterade sig med hjälp av en dialog med oss vuxna. Nu ska Superundersökaren förankras genom muntligt berättande i Mediateket och om två veckor ska vi introducera del 2: Hur arbetar en superundersökare? Vi ska räkna spindelben och fundera över Alfons släktingar. Projektet ska pågå till i vår. Vi hoppas på att kunna lära barnen ett källkritiskt tänkande.