Våga vara vänner tvärs över Öresund?

Människor kommer cyklande på grusväg.

Marianne Bomgren som arbetar på Skoletjenesten Öresund skriver här ett inlägg om Öresundssamarbete:

Skulle du och dina elever vilja ha vänner på andra sidan Öresund? Tycker du att det vore intressant att samarbeta med en skola i Köpenhamn eller dess omgivning – då ska du komma till kontaktseminariet den 24 oktober på Malmö Museer arrangerat av Skoletjenesten Öresund.

Vad behöver man tänka på innan? Vad kan ett öresundssamarbete innnebära? Funderar du på detta så läs vad Thomas Schellenberg på Pauli gymnasium och Marie Hillvik på Nydalskolan anser. De deltog båda i ÖKA-projektet 2005-2006.

ÖKA-projektet startade med ett 2-dagars seminarium på Ven där diskussionerna kom igång medan ön utforskades. Foto: John Valeur

Vad var ÖKA?
”Vi vill ÖKA samarbetet mellan skolor och kulturinstitutioner och mellan Danmark og Skåne!”

Med dessa ord startade ÖKA-projektet med medel från Interreg IIIA. Under 2005 -2006 genomfördes en kompetensutveckling för 33 lärare från hela Öresundsregionen – de blev helt enkelt ÖresundsKulturAmbassörer.

Projektet skulle sprida kunskap om och utveckla idéer till hur man bäst kan använda kulturinstitutioner i skolans arbete, samt skapa ett forum för dialog mellan lärare och kulturinstitutioners pedagogiska personal. Man möttes till en rad olika seminarier och mellan dessa kunde man kommunicera via en webbplats. En del lärare hade också möjlighet att involvera sina elever i samarbetet.

Projektet drevs av Skoletjenesten Öresund, som då var ett samarbete mellan Skoletjenesten på Sjælland och Region Skånes kulturförvaltning. Nu är Skoletjenesten Öresund ett samarbete mellan Skoletjenesten på dansk sida och Malmö Kulturförvaltning och Malmö Högskola på svensk.

Intervju med Thomas och Marie

Thomas Schellenberg uppmanar kollegor att lyssna.
Thomas Schellenberg med kollegor i ÖKA-nätverket. Foto: Bjørn Matsen

Ni var ju båda med i ÖKA-projektet för flera år sedan: Har ni något med er i dag från detta projekt?

Marie: Det handlade ju om att involvera kulturinstitutionerna i sin undervisning, och det har jag fortsatt med i så stor utsträckning som varit möjligt. Det går inte alltid för man måste vara tillräckligt med personal och om Kulturbussen redan är bokad så kostar resan för mycket.

Thomas: Det första jag kommer att tänka på är de studiebesök som jag genomför med mina elever. ÖKA gav goda kunskaper kring olika kulturinstitutioner som jag har med mig fortfarande. Det andra är ett kontaktnät som jag fortfarande kan utnyttja och det tredje är handfasta tips som jag fått genom ÖKA.

Har det påverkat er undervisning på något vis?

Marie: Jag tycker att det var intressant att se hur man undervisade i Danmark. Det fanns absolut skillnader. Jag kommer också att tänka på olikheter som gäller det praktiska samt elevernas uppförande vid utfärder. De danska eleverna kunde ställa upp sig på led…! De var också vana vid att ha matsäck med sig till skolan (ingen skolbespisning) så matfrågan var inget problem vid utflykter som det kan vara här. Överhuvudtaget så fick man lite perspektiv på sitt eget arbete och egna förhållanden.

Thomas: Det är svårt att direkt beskriva hur det påverkat genom exempel, men mycket som tagits upp och diskuterats i ÖKA har på något sätt berikat undervisningen.

Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i ett nytt öresundssamarbete igen? Varför/varför inte?

Marie: Jo, det skulle jag. Det är nyttigt för barnen; de får komma ut från stan, pröva på att förstå ett annat språk, det är helt enkelt spännande för dem! Jag minns att eleverna var lite blyga i början, det kanske är lättare om man börjar längre ner i åldrarna. Vi kunde också söka pengar från någon dansk-svensk fond för att finansiera en gemensam lägerskola, det är ju annars svårt.

Thomas: Det vet jag inte än. En svårighet ligger i att jag jobbar på Komvux där det är stora svårigheter att genomföra utbyte med någon motsvarighet på danska sidan.

Tre personer badar med fötterna i vattenbryn.
Som första uppgift fick deltagarna arbeta med Land Art- skapa ett verk med det material man fann på ön. Foto: Thomas Schellenberg

Har du något råd till dem som funderar på att stata ett samarbete tvärs över Öresund?

Marie: Jag skulle börja med kommunikation via mejl med eleverna, så de får lite dansk språkförståelse. Sen måste det första mötet tänkas igenom noga. Jag tror på ett välfyllt program med handfasta övningar där barnen mixas i svensk-danska grupper, gärna samarbetsövningar. Vi åkte till Höör och övernattade på Grottbyns vandrarhem. Det var en fördel att vara på en plats som var ny för alla.

Thomas: Kommer nog inte på några tips, utan tänker att det är ”learning by doing” som gäller. Och då behövs kanske något bollblank som kan hjälpa till när det kör fast eller blir trögt.

Skoletjenesten Öresund har genomfört lägerskolor som bekräftar det Marie säger: nämligen att det kan vara bra att mötas på platser som ska utforskas tillsammans (dansk-svenska lägerskolor på Ven är ett exempel). Sen finns det olikheter i skolväsendet som man måste ta hänsyn till. Dansk grundskola har examen i vissa ämnen i årskurs 8 och 9, som man måste ta med i planeringen då det blir ett starkt fokus på detta i dessa årskurser. Gymnasiet är helt teoretiskt, och de praktiska utbildningarna kallas ”ehvervsrettede uddannelser” eller produktionsskoler/tekniske skoler. Gymnasiet har också muntlig/skriftlig examen som styr mycket av det som behandlas i undervisningen.

Vill man veta mer om danskt skolväsende kan man läsa mer här:
www.uvm.dk
www.emu.dk

Att våga sig ut och arbeta tillsammans med kollegor och kamrater tvärs över sundet kräver en vilja att arbeta med olikheterna. Det är mötet med olikheterna gör arbetet intressant .

På Skoletjenesten Öresunds seminarium den 24 oktober tänker vi inte starta något nytt stort projekt (i alla fall inte denna gång!). Här ska lärare få hjälp att komma i gång – få idéer till vad man kan göra och förhoppningsvis få en första kontakt över sundet. Från Föreningen Norden kommer skolkonsulenterna Birgitta Engman och Thomas Henriksen, som ska demonstrera en ny nordisk webbplats där skolor ska söka efter samarbetspartners och kunna kommunicera med varandra.

Välkommen!

Marianne Bomgren
Skoletjenesten Öresund

© Skoletjenesten Öresund