På eTwinningdagen den 9 maj firas alla pedagoger och elever!

Skärmdump på text om eTwinning.
Det är en vanlig dag, det är en vanlig dag ... nej det är ingen vanlig dag för idag är det eTwinningdagen! Den 9 maj varje år uppmärksammas alla lärares hårda arbete inom eTwinning för att stärka sina elevers lärande och att sätta arbetet de gör i en kontext med andra runt om i Europa och i världen.

eTwinning är ett europeiskt nätverk för skolor och lärare som vill samarbeta både inom och över nationsgränserna. Genom eTwinning kan lärare och elever från olika länder och kulturer samarbeta i projekt som sträcker sig över språk och geografiska avstånd inom alla ämnen.

eTwinning ger lärare och elever en unik möjlighet att lära av varandra och att utveckla interkulturella kunskaper och färdigheter. Genom samarbeten och projekt i eTwinning kan eleverna lära sig om olika kulturer, språk och samhällen och utveckla en global medvetenhet.

Varje år firas eTwinningdagen den 9 maj för att hylla det fantastiska arbete som görs i eTwinning-nätverket. Det är en dag att fira samarbeten, interkulturella kunskaper och den positiva påverkan som eTwinning har på elevernas liv.

Under eTwinningdagen hyllas även lärarna som arbetar hårt för att skapa meningsfulla och kreativa projekt som engagerar eleverna och utvecklar deras interkulturella kompetenser.

Genom eTwinning kan elever och lärare utveckla en öppenhet för andra kulturer, lära sig nya saker och skapa nya vänskapsband över nationsgränserna. Det är en fantastisk möjlighet att bygga broar mellan människor och kulturer, och det är något som bör hyllas på eTwinningdagen och varje dag.