Pant ökade barnens förståelse

Flera pantburkar i en plastpåse står på ett golv.
Ulricedals förskola har pantat i verksamheten och samlat in pengar till en välgörenhetsorganisation.

Under hösten 2017 har vår avdelning Stora Raketen på Ulricedals förskola startat ett projekt som gick ut på att samla in pant. Vårt mål var att samla in pengar för att kunna köpa in en get eller några kycklingar till några behövande familjer i något u-land via en global rättighetsorganisation.

Vi började med att läsa sagor och titta på olika korta filmer om återvinningsprocessen som medförde nya kunskaper och väckte nyfikenhet samt engagemang hos barnen. För att förstärka barnens engagemang och inlevelse involverade vi även vårdnadshavarna i projektet genom att vi delgav kontinuerlig information samt insyn i projektet och tillsammans arbetade vi mot vårt gemensamma mål.

LÄS MER: Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra?

Gick tillsammans med barnen och pantade

Panten samlades in från alla möjliga platser som till exempel närmiljön, förskolegården, vägen från och till förskolan samt även någon enstaka pant hemifrån. Tillsammans med barnen gick vi vid flertal tillfällen och pantade, vilket i sig innebar en upplevelse hos en del i gruppen. Pengarna samlades i en burk på avdelningen och efter varje pant-tillfälle räknade vi pengarna tillsammans.

När vi kom upp i en summa som motsvarande vårt mål, la vi två beställningar på get och kyckling via nätet genom rättighetsorganisationen Actionaid och erhöll digitala diplom som vi omvandlade till pappersform. Därefter anordnade vi en fest med diplomutdelning vilken var väldigt uppskattad av barn och vuxna.

Fortsätter arbetet med hållbar utveckling

Projektet fick en positiv respons både från barn och personal samt från vårdnadshavarna då arbetet med pant genomsyrades av barnens nyfikenhet, engagemang, empati samt ökad förståelse för människors olika livsvillkor. Nu är vi inne på det tredje året och det har blivit en naturlig del av vår verksamhet i det fortsatta arbetet om hållbar utveckling.

Text och foto av: Azemina Batic, Aida Budzak

En blå och metallfärgade burk ligger slängd på marken.
Pantburk hittad på marken.