Pedagog Malmö goes live!

Illustration för Pedagog Malmö live.

Kollegor i Malmö – boka in den 26:e september och börja ladda redan nu. Då kommer du få möjlighet att lyssna till grymma internationella och nationella föreläsare och Malmökollegor som delar med sig av sina erfarenheter. Pedagog Malmö – live (PML) är dagen då kollegialt lärande är i fokus, och programmet bygger på din och dina kollegors vilja och lust att dela med dig till andra kollegor i Malmö.

PML18 är den tredje upplagan av PML och planeras av en projektgrupp bestående av medarbetare på Pedagogisk inspiration. Vi jobbar stenhårt med att göra PML18 till den bästa av sitt slag. Årets tema är Organisera för lärande med följande underrubriker:
– Ledarskap och bemötande
– Bedöming för lärande utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv
– IKT och digitalisering, med inslag av framtidsanalys

På den här temabloggen kommer vi att dela med oss av vårt arbete med planering av PML18 samt ge er information, länkar och inspirerande läsning om våra föreläsare.

För att programmet ska bli intressant och innehållsrikt med en stor variation, behöver vi er hjälp med att fylla det med kollegialt lärande. Vi behöver helt enkelt fler som vill berätta om sitt arbete.

Dagen innehåller två olika typer av sessions, antingen 45 min eller 1 h 45 min långa:
• Föreläsning
• Workshop
Dagen är uppdelad i två halvdagar, där deltagarna deltar antingen på förmiddagen kl 9-12 eller eftermiddagen kl 13-16 (skolorna tilldelas en tid).
Programmet kommer därför att speglas, så de som håller workshop håller alltså två likadana workshops, en på fm och en på em och träffar två olika grupper pedagoger.

Anmäl dig genom att klicka här!

Nu kör vi – vad vill du inspirera med?

//Anna Singhateh, projektledare