Pedagog Malmö Live 2015 – om lärande, kunskap och inspiration

Pedagog Malmös logotyp med ordet

Tisdagen den 29 september anordnades för första gången Pedagog Malmö Live – en unik studiedag för pedagoger och andra intresserade i Malmö stad. Dagen bjöd på många föreläsare varav två internationellt kända, intressanta workshoppar och mingel – en hel del kollegialt lärande.

Pedagog Malmö Live 2015 arrangerades av Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) under temat ”sharing is caring”. Redan tidigt på morgonen denna strålande tisdag i september samlades pedagoger från kommunala skolor och friskolor bl.a. på Nya Malmö Latin, Hipp och Pauliskolan för att inspireras, mötas, dela och stärka sina kunskaper tillsammans. Kollegialt lärande stod i fokus och stor del av dagens över hundra föreläsningar och workshoppar hölls av Malmö stads pedagoger från Malmös grundskolor och gymnasier.

PISA-resultat och nyanlända elever

Anders Jacobsson.
Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola.

Pedagog Malmö Live 2015 sträckte sig från forskning och fördjupad förståelse för PISA-resultaten till att berätta om hur Malmö stad tar emot nyanlända elever i grundskolan. Anders Jakobsson, professor vid Malmö högskola, gav åhörarna andra perspektiv på PISA-undersökningarnas resultat och hur det går att göra andra tolkningar. Utifrån sin forskning talade han om en förenklad kunskapssyn när vi ”mäter” kunskap med hjälp av PISA – om vilka möjligheter och paradoxer dessa mätningar ger och som vi som verkar i skolan också måste ta hänsyn till.

– Sverige befinner sig i en PISA-chock liksom flera andra länder med nedåtgående resultat för varje mätning sedan 2000, men trots det tror jag inte alls att svenska elever är dummare i dag än för tio år sedan. Det finns andra omvärldsfaktorer som kan spela roll, exempelvis politik, processer och trender, och vi behöver titta närmare i materialet som PISA-resultaten ger och analysera på ett annat sätt, sa Anders Jakobsson.

Fyra medarbetare från Mottagningsskolan Mosaik berättade om sitt arbete och att vara porten för alla nyanlända grundskolebarn i Malmö. I januari 2016 kommer nya riktlinjer för nyanländas lärande och mottagande i skolan från Skolverket, och redan nu har en del av detta material introducerats vid Mottagningsskolan Mosaik. Kartläggning och bedömning av elevens kunskaper blir noggrannare och en individuell studieplan ska följa med eleven. Fördelningen mellan Malmös skolor ska också bli jämnare.

Ewan McIntosch.
Ewan McIntosh uppmanade till att redan i skolan arbeta med Design Thinking där elever formulerar, utvecklar och angriper sina idéer på nya sätt.

Att vara kreativ

Bland föreläsarna fanns även Ewan McIntosh, entreprenör och expert inom digitala medier, som talade om att komma på bra idéer och utveckla dem, om att nya idéer förändras utifrån vad du ser och är själva arbetet. Kreativitet handlar inte endast om problemlösning utan lika mycket om ”problemfinnande” – att upptäcka och hitta problem som nya idéer kan lösa. Ewan McIntosh talade om teknologins möjligheter för elevers kreativa lärande och vikten av mål, strategier och taktik.

– Att vara kreativ handlar om att ha ett klart och tydligt mål, om ambitioner och om förväntningar. Har du det delar du också med dig av dina idéer. Kreativitet förutsätter strategier och taktik för att uppnå målet och omsätta dina idéer till ett lärande. Vi kan alla vara kreativa ledare genom att engagera, inspirera och möjliggöra för elever att formge sina egna idéer och angripa dem från flera håll, sa Ewan McIntosh.

Digital läs- och skrivkunnighet och nya utmaningar i dagens skolor

Bonnie Stewart med dator i knäet.
Bonnie Stewart talade om identiteter och närvaro i digitala miljöer och nätverkande undervisning.

Bonnie Stewart, forskare i sociala medier vid University of Prince Edward Island i Kanada, talade om digital läs- och skrivkunnighet och nya utmaningar i dagens skolor. Om vad som händer i skärningspunkten mellan elevers digitala identiteter och lärande, och hur vi kan använda sociala plattformar i klassrummet för att öppna upp för samtal och relationer – för kritiskt tänkande.

– Nätverkande handlar inte bara om att konsumera utan lika mycket om att knyta an till andra – etablera relationer. Elever behöver mer kunskaper än att bara kunna teknologin, och vi måste också fokusera mer på processerna än på innehållet. Med nätverkande undervisning bygger vi en arkitektur för närvaro och deltagande i digitala plattformar där elever bidrar, sa Bonnie Stewart.

Bloggat av: Tove Gilvad, kommunikatör på grundskoleförvaltningens kommunikationsavdelning.