Malmös egna pedagoger är en fantastisk resurs!

Flera porträttbilder bildar kollage.

Flera porträttbilder bildar kollage.

 

Många gånger har jag och mina kollegor förundrat konstaterat hur lite pedagoger och skolor i Malmö kände till varandra.

Vi kunde möta pedagoger som ville åka på studiebesök till skolor eller på föreläsningar som på något sätt hört talas om sig – ofta väldigt långt bort. Strax därefter har pedagogerna med en suck erinrat sig att den där lilla fortbildningspengen de förfogade över inte skulle räcka för sådana utflykter.

Jag och mina kollegor tänkte att det måste finnas inspiration att hämta på närmare håll, att det måste finnas massor av fantastiska pedagoger och intressanta skolor i Sveriges tredje stad. Även om jag och mina kollegor kände till en del konstaterade vi att Malmö kunde bli bättre på att inventera den kompetens som finns – och att synliggöra den.

Idag har vi Pedagog Malmö – som är malmöpedagogernas webbsajt! Pedagog Malmö kan liknas vid en webbtidning med redaktionella artiklar samt blogginlägg där pedagoger i Malmö berättar om sitt pedagogiska arbete. En plats där pedagoger inspirerar varandra, en plats där pedagoger knyter kontakter, en plats där man som pedagog får reda på vad som händer på Malmö skolor. Numera vet vi att artiklar och blogginlägg har resulterat i fysiska möten såsom personliga kontakter, studiebesök och inspirationscaféer eller att pedagoger har fått stimulerande uppdrag att berätta om sitt arbete för andra skolor och på konferenser.

Men Pedagog Malmö vill också visa omvärlden att det pågår spännande och utvecklande pedagogiskt arbete i Malmös skolor. Vi vill skapa en motbild till den bild pressen har gett av Malmös skolor. Kanske kan malmöpedagogernas sajt bidra till att Malmös skolor till och med känns lockande för föräldrar till skolbarn och som en attraktiv arbetsplats för lärare – och stärka stukade självförtroenden.

E-post från två Malmö-pedagoger: ”- Tack för en bra artikel! Vi känner oss faktiskt lite duktiga!”

Svar från Pedagog Malmös redaktion: ”- Men ni ÄR ju duktiga!”

 

Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö
IT-pedagog och processtödjare
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad

 

Foto & redigering:
Charlotte Christoffersen