Pedagogiska stjärnor på himlen

Lexia Provias logotyp.

Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad har köpt 10 000 licenser av Lexia Provia, att användas under 2018, för screening och språkutveckling. Eftersom det finns ca 30 000 elever i stadens kommunala skolor kan man tänka att licenserna i första hand ska användas till de yngre eleverna samt elever som har behov av språklig stimulans i ett senare skede. Det kan t.ex. vara elever med annat modersmål, och elever som behöver (och vill) träna mera på sin läs- och skrivförmåga. Provia är den del som analyserar elevens språkliga utveckling och därefter föreslår övningar i programmet Lexia. Under våren arrangerar Pedagogisk Inspiration utbildningar tillsammans med Sanoma, företaget som marknadsför programmen. Det går också bra att själv ta del av de webbinarier och den information som finns tillgänglig här.  Flera skolor använder redan verktygen i olika omfattning och förefaller positiva.

Karlstads universitet har i samarbete med Skolverket utvecklat en gratis tjänst för alla pedagoger! Här kan man samla ord i teman på olika språk på ett finurligt och enkelt sätt och Hargdata bjuder på bildstödet. En fantastisk resurs! En bild säger mer än tusen ord!