Pedagogiskt frukostcafé på S:t Petri skola

Begrepp om normbrytande undervisning.

En onsdag för någon vecka sen bjöd vi genuspiloter in våra kollegor till pedagogiskt café på S:t Petri skola. Vi lockade med god frukost och konkreta tips och övningar för arbete med genus och likabehandling i klassrummen. Tretton entusiastiska kollegor slöt upp – både lärare, skolledning och kurator.

Inledningsvis visade vi filmen som finns bifogad i boken I normens öga. En kollega uttryckte att mellanakterna var ”underhållande löjliga” men erkände samtidigt att hon fick sig en del tankeställare av scenerna om läraren och hennes klassrumssituationer.

Efter filmvisningen delade vi ut mappar med upptryckta övningar och tips. Övningarna hade vi hämtat från våra träffar med GEP-gänget och från boken I normens öga. Vi skickade också med tips på filmer och användbara länkar kring genus och likabehandling. För varje övning pratade vi om olika upplägg och om våra erfarenheter av dem. Några kollegor kände igen vissa saker sen tidigare, medan andra såg materialet för första gången.Begrepp om normbrytande undervisning.

Avslutningsvis fick kollegorna i grupper göra övningen: Bakvänd brainstorm. De fick diskutera och skriva ner svar på frågor som:

  • Hur ska vi göra så att ingen elev eller anställd på skolan vågar komma ut som homosexuell, bisexuell eller transperson?
  • Hur ska vi göra så att killarna tar allt talutrymme på lektionerna?
  • Hur gör vi vår skola så otillgänglig som möjligt?
  • Hur kan vi göra så att troende inom olika religioner känner sig exkluderade?
  • Vad kan vi göra för att eleverna ska lära sig att låta bli att respektera varandra oavsett etnicitet?

Det blev spännande diskussioner och några kollegor delade med sig av egna erfarenheter kring genus och likabehandling i klassrummen. Det blev ett prestigelöst och bra samtal.

Visst kan jag tänka att det till stor del var ”de redan frälsta” som kom till vårt café den här morgonen – men samtidigt tror och hoppas jag att ringarna sprider sig på S:t Petris vatten, att övningar och diskussioner delas med kollegor och att likabehandlingsarbetet blir en allt mer självklar del i skolverksamheten här.

Text Emma Wiking: Genuspilot samt lärare i svenska och historia på S:t Petri skola.