Pedagogiskt ledarskap – alla talar om det

malmo_latin_1000
När jag gick rektorsutbildningen i början av 2000-talet skulle vi göra ett större examensarbete som avslutning. Tillsammans med tre kollegor bestämde vi oss för att ta oss an frågan: Vad är pedagogiskt ledarskap? Vi delade ut enkäter till elever, lärare, föräldrar, skolledare, förvaltningstjänstemän och politiker. Massor med enkäter…
Man skulle kunna sammanfatta resultatet som ”Kejsarens nya kläder” eller ”Alla pratar om det men ingen vet vad det är”. Inte heller kunde vi hitta en entydig definition hur mycket vi än grävde i forskningen (som, by the way, var ganska tunn).
Det har hänt en del sedan dess och nu finns det i alla fall ett antal definitioner, inte alltid samstämmiga. De rör allt från att leda en pedagogisk organisation till att agera metodiklektor i klassrummet.
Vi började diskutera i vår ledningsgrupp och kom underfund med att inte heller bland oss fanns en samlad bild av vad det betyder att vara pedagogisk ledare. När vi åkte på ledningsinternat i januari bestämde vi oss för att ställa oss lite frågor: Vad innebär begreppet pedagogiskt ledarskap för oss? Hur gestaltar det sig? Hur vill vi ha det? Hur skapar vi det utrymmet som eventuellt krävs?
För att inte helt stå på bar backe googlade jag runt lite och hittade bl a följande:
– Ett pedagogiskt ledarskap är demokratiskt, lärande och kommunikativt.
– En pedagogisk ledare måste ha förståelse för hur organisationen lär.
– En pedagogisk ledare skapar förutsättningar för reflektion och utveckling.
– En modern pedagogisk ledare utövar ett transformativt ledarskap, tillit istället för kontroll. Man skall visa genom visioner vad man menar med en framgångsrik skola med fungerande arbetslag som tar hand om både den didaktiska utvecklingen och elevutvecklingen.
– Ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap förenar kultur och struktur; förenar värdegrund med rutiner och struktur.
– En pedagogisk ledare utövar ett resonerande och förankrande ledarskap; en kombination av ett relationsinriktat, värdebaserat och uppgiftsinriktat ledarskap. Walk the walk.
– Pedagogiskt ledarskap kan också vara att leda problemlösningsprocesser i vardagen. Organisera lärande, fånga upp sådant som behöver utvecklas.
Här kände vi oss en aning nedslagna och förstod plötsligt varför det bara är 1,7 sökande per rektorstjänst.
Vi försökte gaska upp oss genom att bli konkreta och lista vad vi faktiskt gör som vi tycker hör till det pedagogiska ledarskapet.
1. Det gemensamma arbetet som görs för att ta fram och följa upp vad vilken skola vi vill vara, var vi är på väg, hur vi gör och vad det blir av det. Den pedagogiska plan som alla varit med och skapa och skolans helhetsidé är exempel på det.
2. Tjänstefördelning framtagen tillsammans med lärare och arbetslag för att skapa rimliga och pedagogiskt motiverade tjänster.
3. Arbete med timplanen utifrån de utvärderingar och analyser av resultat som görs.
4. Arbeta aktivt med kompetensutveckling och hur vi lär av varandra med utgångspunkt i behov i undervisningen
5. Skapa förutsättningar för schemaläggning som stödjer vår pedagogiska idé.
6. Medarbetarsamtal där rektorerna följer upp den enskilde medarbetarens arbete i förhållande till bl a skolans mål och det vi satsar på för närvarande, t ex språkutveckling, lärande för hållbar utveckling, mattelyft med mera.
7. Möte med lektorer, förstelärare, lagsamordnare, ämnes- och arbetslag.
8. Möte med skolledningen för både strategisk och operativ planering.
9. Möte med Latinhälsan för att fånga upp elever med behov av särskilt stöd. Besluta om pedagogiska åtgärder.
10. Möte med elever och föräldrar för att följa upp elevers pedagogiska stöd.
11. Genom daglig närhet till lärare och elever fånga upp diskussioner och idéer.
Därefter gjorde vi en enkel fyrfältare där vi tittade på hur vi fördelar vår tid. Ni känner säkert till den, man har en axel som rör sig mellan bråttom och mindre bråttom och en annan som rör sig mellan viktigt och ej viktigt. Helst skall ingenting hamna i fältet ej bråttom och ej viktigt. Därefter försökte vi vara väldigt självkritiska och fundera över var den personliga tillfredsställelsen är störst, och är det som vi placerar i bråttom verkligen så himla akut?
FullSizeRender.jpg
Skulle jag våga mig på en egen fundering kring vad pedagogiskt ledarskap är för mig skulle det kunna vara ”att tillsammans med medarbetarna skapa en skola som in i minsta beståndsdel verkar för att eleverna lär sig så mycket som möjligt under sin skoltid”. Med allt vad det innebär. Jag antar att det innebär att jag lutar åt definitionen ”En pedagogisk ledare är en som leder en pedagogisk organisation.” (Olyckligtvis innehåller den betydligt mer än de 11 punkterna ovan.)
Om jag tycker att vi lyckas med vårt pedagogiska ledarskap? Nä, men vi jobbar på det!