Peter Hansson – Slöjd i grundskolan, men sen då?

Peter Hansson.

Hur kan man öka förståelsen i slöjden så att eleverna förstår kopplingen till de olika yrken som finns på marknaden? Syftet med denna föreläsning är att se om eleverna kan se någon koppling till olika yrken på marknaden. Och varför tror eleverna att de har slöjd i skolan. Slöjdämnet står för en kunskapssyn som ligger rätt i tiden. Ämnet har saknat vetenskapliga företrädare och lärarna själva har varit allt för dåliga på marknadsföring. Slöjden har varit för dålig på att förklara varför det är viktigt med slöjd, förklara slöjdens kärna.

Lyssna till Peter på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 10.30 – 12.00 på Malmö latinskola och 15.00 – 16.30 på Pauliskolan.