Peter och Annika – ASL i praktiken

Peter Bengtsson.

Peter Bengtsson kommer tillsammans med sin kollega Annika Nidemyr berätta om sina reflektioner av fyra års arbete med ”Att skriva sig till läsning”. De kommer att delge hur ASL gynnar läs- och skrivinlärningen för alla elever, inte minst dem med ett annat modersmål än svenska. De kommer även att uppriktigt berätta vilka utmaningar de ställts inför och hur de försökt hitta lösningar på dessa. Vidare kopplar de sina erfarenheter med nya forskningsresultat som gjorts kring ASL.

Lyssna på Peter och Annika på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 8.15 – 10.00 på Pauliskolan.