Philip Lalander – Ensamkommande: liv i förändring

Porträtt av Philip Lalander.

Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, berättar om ett projekt där han och kollegor följer 20 ensamkommande ungdomar under två år efter att de beviljats permanent uppehållstillstånd. Den bild som här framträder visar på komplexa processer av mänsklighet snarare än de stereotypa skildringar som ofta annars framträder. Philip har skrivit ett flertal böcker och artiklar om ungdomskultur, segregation, droger och vardagsliv.

Lyssna till Philip på Pedagog Malmö Live! den 27 september.