Planera mera för kreativt flow!

Elever i klassrum jobbar vid skrivbord.

Jag står i ett klassrum på Sofielundsskolan omgiven av ett 20-tal elever som är helt uppslukade av sin egen skapande-process, de är inne i ett kreativt flow. Det är klass 5B som inom ramen för Skapande skola har fått besök av filmskaparduon Dancing Animation, det vill säga Mia Hulterstam och Cecilia Actis.

Eleverna jobbar gruppvis vid 6 olika arbetsstationer och har kommit olika långt i sitt filmskapande. Det slår mig att trots att det finns typ 20 barn och 7-8 vuxna i rummet och att det samtidigt pågår säkert 12 olika samtal, så är det ett väldigt lugnt och bra arbetsklimat. Självklart uppstår meningsutbyten och ibland blir diskussionerna högljudda men man får snabbt hjälp att lösa frågan och komma vidare. Ingen verkar bli störd av vad andra pratar om, även om de gärna nyfiket sneglar på varandras arbetsprocess. Ingen går runt och stör andra medvetet utan när man kliver ur sin grupp är det av ren nyfikenhet inför ett nytt arbetsmoment som grannen kommit till eller av intresse för en klasskompis finurliga filmfigurer. Elever filmar med ipad.

Eleverna arbetar målmedvetet, även om vissa individer och grupper behöver lite mer stöttning för att komma vidare än andra. Det lånas saxar och pennor, papper och idéer av varandra på ett generöst och kreativt sätt. Mellan borden cirkulerar Mia och Cecilia och ett antal lärare för att hjälpa eleverna när de kör fast. Mia och Cecilia instruerar och guidar i hur man ska tänka och göra när man skapar Cut out animation , det är det som är dagens aktivitet. De andra lärarna hjälper till med precis allt annat som behövs för att det på bara en dag ska kunna bli en färdig film för varje grupp.

Och när dagen är slut så sitter de alla där med varsin Cut out animerad film på temat vänskap som de stolt kan visa upp för varandra och sina familjer.

Men har jag då hamnat i något slags drömklassrum med ovanligt kreativa elever? Tja… både ja och nej. Jag tror inte alls att klass 5B på Sofielundsskolan är lugnare, duktigare eller mer kreativa än andra 5:or i Malmö. Och jag tror inte deras lärare är några superhjältepedagoger heller… MEN det deras lärare har gjort är något som alla bra lektioner kräver även när en extern kulturaktör ska komma och hålla i en kreativ lärprocess… BRA PEDAGOGISK PLANERING!

Om vi backar tillbaka ett par veckor så har jag fått glädjen att sitta med när arbetslaget för klass 5A och 5B ska planera sina klassers heldagsarbeten tillsammans med Dancing Animation. Från kulturaktören har det kommit en lista med olika förutsättningar för att kunna skapa film med barnen under en dag. Det är papper i olika färger och storlekar, tuschpennor och saxar och sen teknik så klart. Det behövs en iPad för varje grupp som har apparna iMovie och Stopmotion nerladdade. Sedan ska klassen vara indelad i max 7 olika grupper. Ett tyst extrarum kan behövas på eftermiddagen för att göra ljudinspelning i och grupperna ska ha gjort ett synopsis på den berättelse de vill filma. De skickar också med tips till lärarna som kan underlätta filmandet som t ex att försöka hålla nere antalet karaktärer och platser i berättelsen. Då blir det färre figurer som ska skapas och klippas ut och antalet bakgrundsbilder som ska göras blir inte så många.

Arbetslaget skapar ett Google classroom för animationsaktiviteten där listan med material läggs upp. Nu kan bildläraren Susann Andersson, som också är med och planerar, lätt se vilket material hon behöver beställa mer av och vad som ska plockas fram till filmdagen. I sitt classroom lägger de också upp en exempelfilm som de kan visa eleverna när de ska berätta vad cut out animation är. De lägger en länk till Dancing animations hemsida och filmer och ett arbetsmaterial för hur synopsis-uppgiften kan presenteras för eleverna. Så småningom dyker även gruppindelningar upp här och så klart de färdiga filmerna. Under mötet planerar de också för att kunna vara så många vuxna närvarande som möjligt, vilket självklart kräver en del pusslande med scheman.

När det är dags för filmning berättar klassmentor Lena Steén för mig hur hon tänkt kring gruppindelningen i sin klass. Man kan ju gå olika vägar när man delar upp grupper och t ex sätta en elev som har lite svårt att jobba självständigt med elever som har mycket eget driv. Eller dela upp de elever som har svårare att koncentrera sig så de hamnar i olika grupper. Denna gång har Lena gjort lite tvärtom. En grupp har flera elever som behöver lite extra stöd för koncentrationen, den gruppen placerar Lena längst fram i klassrummet och ser till att hon eller någon annan lärare hela tiden är där och hjälper dem framåt. Alldeles intill har hon placerat en grupp med tre väldigt livliga elever som har ett stort gemensamt intresse, nämligen fotboll. Detta intresse blir också den röda tråden i deras film och deras gemensamma drivkraft i skapandeprocessen. Lena och hennes kollegor hjälper också denna grupp att komma vidare och går ut en sväng med någon elev när koncentrationen faller och konflikten är nära. Några grupper har många individer med eget driv och bra koncentrationsförmåga och kan placeras lite längre bak i rummet.  Alla grupper får det stöd de behöver för att komma vidare i sin kreativa process. Mia och Cecilia kan koncentrera sig på den kreativa, konstnärliga processen medan Lena och hennes kollegor stöttar eleverna med att komma vidare i arbetsprocessen och hitta koncentrationen när man tappat den.

Man kan tänka att det jag precis har beskrivit är en självklarhet när det gäller att planera en lektion, och det är det så klart. Men alldeles för ofta står skolor med en inplanerad aktivitet tillsammans med en utomstående kulturaktör som av olika anledningar inte fått denna grundliga planering och hur bra blir den upplevelsen för våra elever då? Eleverna hinner förmodligen inte bli klara med sina alster vilket kan lämna dem med en känsla av misslyckande. De får inte uppleva den lustfyllda känslan av kreativt flöde eftersom de alltför ofta måste stanna upp i sin process och vänta på hjälp att komma vidare. Och eleverna får inte ta del av den specifika kunskap kulturaktören har eftersom kulturaktören är för upptagen av att hantera konflikter eller leta efter saxar i ett klassrum som de inte hittar i.

Ja, det finns mycket som kan gå fel när vi ska samarbeta med utomstående och ge våra elever tillgång till deras unika kompetens. Men det kan också bli så bra, om vi bara ger oss tiden att planera dessa aktiviteter med samma noggrannhet som en vanlig lektion.

Tecknad figur på röd botten.
FAKTA
Cut out animation innebär att en använder utklippta pappersfigurer för att animera sin film. Figurerna kan ha ledade armar, ben och huvud och ha flera olika munnar och andra detaljer som används för att ändra t ex ansiktsuttryck.

PS. Ska din skola göra ett filmprojekt och behöver låna iPads? Vi har 10 st med apparna iMovie, Stopmotion och Garageband på. Hör av dig till maggi.ottarsdottir@malmo.se eller caroline.ulvsand@malmo.se om du behöver låna. (OBS, gäller bara Malmö Stads grundskolor)