Poänggivande utbildningar inom SvA

RUC erbjuder tre utbildningar  på 7,5 hp  som vänder sig till alla lärare som vill öka sina kunskaper inom SvA-området. Utbildningarna ges på uppdrag av Skolverket. De är kostnadsfria men anmälan och ett undertecknat intyg från huvudman för att ansökan ska bli korrekt. Mer info finns nedan under respektive kurs. Anmälan öppnar den 18 april.

Inriktning  åk 1-6   http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/utbildningar_oppna_for_anmalan/Det-Globala-klassrummet–introduktionskurs-i-svenska-som-andrasprak-inriktning-ak-1-6-/

 

Inriktning 7-9     http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/utbildningar_oppna_for_anmalan/Det-Globala-klassrummet–introduktionskurs-i-svenska-som-andrasprak-inriktning-ak-7-9-/

 

Inriktning Komvux  http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/utbildningar_oppna_for_anmalan/Det-Globala-klassrummet–introduktionskurs-i-svenska-som-andrasprak-inriktning–for-undervisning-i-kommunal-vuxenutbildning——–/