Populära pedagogiska kartor

Kartbilder
Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser där inne växelverkar med ute. Genom att besöka historiska platser, besöksmål, upptäcka djur och växtliv i parkerna får eleverna möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga situationer, förstahandserfarenheter.  

Pedagogisk Inspiration Malmö har i samarbete med grundskolor, gymnasieskolor, Stadsarkivet, Malmö Museer, Malmö Universitet och andra aktörer arbetat fram olika temapaket som lyfter staden som lärandeplats. Lektionspaketen innehåller lärarhandledningar, övningsbeskrivningar och bildstödsmaterial. För att du som pedagog inte ska missa att det finns så många varierade kartor att jobba med i så många ämnen så sätter vi denna vecka fokus på några riktigt populära resurser:

Forntiden för lågstadiet

Forntiden är en lång tidsperiod med många omvälvande förändringar i landskapet och för människorna. Det är ett omfattande och intressant arbetsområde att ta sig an.

Forntiden är ett lektionsmaterial som börjar i nutid, fortsätter i jägar- och samlarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern, för att avslutas i framtiden. Genom sagor och att bygga faktatexter jämför eleverna livet mellan förr och nu och kan på så sätt samtala om människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Övningarna knyts ihop med fysiska platser i staden, en vandring på Rosengård och en på Toftanäs. 

Naturområden i Malmö – Käglinge rekreationsområde, texter på 6 olika språk

Malmös naturområden ger stora möjligheter för Malmös skolor att flytta ut undervisningen i naturorienterande ämnen till en plats nära skolan.  Flera av dessa kan användas utifrån ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på fältarbete i biologi. En av dem är Käglinge rekreationsområde, ett stort naturområde i södra Malmö. Här samsas skolklasser, vandrare och hundar. 

Fåglar i närområdet 

Genom att arbeta med fåglar i närområdet väcks nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen. Fåglar i närområdet är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier kan eleven bli säkrare på att benämna fåglars kroppsdelar, upptäcka spår av fåglar, känna igen olika sorters fåglar, diskutera, jämföra och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Om du blir nyfiken på fler pedagogiska kartor finns det massor att upptäcka på Malmö delar! Vi önskar er en fin höstvecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.