Porten för alla nyanlända grundskolebarn i Malmö

Massor av porträtt på rad.

Mosaikskolan och Språkcentralen. Personal från Mosaikskolan berättar och svarar på frågor om arbetet med nyanlända grundskolebarn i Malmö. Under 2014 kom 700 nyanlända grundskolebarn till Malmö. Fram till juni i år är motsvarande siffra ca 420 st. Hur ser vårt mottagande ut i Malmö? Från 1 januari 2016 gäller nya regler för nyanlända skolbarn i Sverige. Bland annat ska kartläggning/bedömning påbörjas inom två månader. För att klara detta och mycket annat måste vi alla bli bättre i vårt mottagande av nyanlända skolbarn. SPRÅKCENTRALEN är den verksamhet som alla nyanlända grundskolebarn först möter i Malmö.

Lär dig om arbetet med nyanlända på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 15.00-16.30 på Pauliskolan.