Presentationer från PML18

Illustration där det står Pedagog Malmö Live.

Pedagog Malmö – Live 2018 är över och vi hoppas att ni alla hade en inspirerande, tankeväckande och lärande dag! En hel del av föreläsarna ville dela med sig av sina presentationer och projektgruppen har sammanställt dem i detta inlägget. Observera att listan kommer att uppdateras efterhand.

Digitalisering och framtidsspaning – Borgarskolan

Anna W Gustafsson – Skapande i digitala miljöer

Angelina Briggner – Digitala verktyg som stöd i undervisningen

Annica Trenneman, Eva Hörnblad och Vasil Kovacev – Pedagogiska kartor – SIS och Teachmeet

Axel Månsson – fem åttondelar av Teknik-kursplanen åk 7-9 uppnås med Arduino

Carina Bognäs – Matematik med QR-koder

Edward Jensinger – Adekvat digital kompetens – vad innebär det?

Helene Nyren och Emilia Nilsson – Att våga pröva och ompröva undervisningen med kontroversiella frågor

Henning Pettersson – Digitalisering och kreativitet

Jennie Rosén – Hur säkerställer man att hemmet hänger med i digitaliseringen?

Jenny Nyberg – Leda digitalisering mot 2022

Jesper Nilsson Minecraft i onlinemiljö

Johanna Karlén – Hur och varför digitaliseringen är en framgångsfaktor

Magnus Hemborg – Digitaliseringsprocessens framgångar med hjälp av internationellt samarbete

Martin Erberth – Loggbok för kommunikation och bedömningsunderlag

Martina Soomro – Arbeta med BFL i kombination med IKT

Mia Lorentz – Digitala verktyg

Nina Bergin – Programmering med de yngre eleverna

Sandra Johannson – GeoGebra som digital lärresurs

Ulrika Burman – Salutogent perspektiv i en digital framtid

Bedömning för lärande och språkutveckling – Malmö Latinskola

Annika Hansen & Malin Hoff – Hejsvenska2

Camilla Levin och Karin Borg – Nyfiken på transspråkande?

Christina Hulten och Sara Otthen – Elevinflytande-elevdemokrati

Ingrid Nilsson, Sofia Svensson och Gunilla Neilan – BFL utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Jenny-Esbjörnsdotter-Karlsson-Sofie-Nilsson-och-Anna-Duncansson – Språkutveckling-och-bildstöd-för-högre-måluppfyllelse

Jesper Malmberg – 3+1, struktur för återkoppling och synligt lärande

Jim Cummins – Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid

Lisa Bolin – Begrepp i alla ämnen

Madeleine Smith – Matriser ett verktyg för utveckling

Maja Bergqvist – Hitta språket – praktiska övningar till Skolverkets material

Magnus Bengtsson, Eva Bringéus och Lisa Bolin – Reading to learn

Marcus Elmberg – Om cirkelmodell & matriser

Pamela Nasr och Apelgårdsskolan – Transspråkande i Malmö

Rigmor Jönsson och Camilla Prytz – Hur man arbetar formativt med lärandematriser som verktyg

Ledarskap och bemötande – S:t Petri skola

Angela Dosa Zitko och Andreas Sellbjer – Tillgängliga lärmiljöer

Anna W Gustafson, Fredrik Tillaeus, Alexandra Allard, Linda Freij, Åse Holmberg och Kerstin Ryning – Ledarskap i skolan – kollegialt lärande

Eva Karlsson – Elevledda utvecklingssamtal

Joanna Lundin – Inkludering i praktiken

Sonia Tota – Verbal dyspraxi i skolan vad gör vi i skolan

Organisera för lärande – Malmö Pauliskola

Angelica Ioseinov – Singaporematematik – lärarens roll för att lyckas i matematik

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking – Inkludera eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet

Gudrun Löwendahl Björkman, Fahrudin Zejnic och Lisa Hellström – Generella förmågor

Izet Omanovic – Motivera och stimulera eleverna att arbeta med matematik

Katerina Kazelis – Dansa dig fram till lärandet (matematik)

Magnus Bergwall och Sofie Nyberg-Horning – Malmös lärare – en för alla, alla för en

Maria Jarlsdotter och Johan Ahx – En skola för alla – basundervisningen och stödtrappan

Peter Hayes – Achieving learning for all

Roza Risteska, Rahmatulah Sarwari och Elham Shakhtour – Effektiv studiehandledning