PRIO 0-18 barnkulturkonferensfestival

Inbjudan till barnkulturfestival.

Under tre dagar, 6-8 september, arrangerade Kultur i Väst barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0-18. Arrangemanget var en stor mötesplats, kraftsamling och manifestation för att höja statusen för barnkulturen. 800 personer med olika uppdrag och erfarenheter av barnkultur samlades i Göteborg för att utbyta erfarenheter och ta del av barns röster. Hela programmet hade ett tydligt barnperspektiv och vågade ställa utmanande frågor.

Konferensen inleddes av Jenny Aschenbrenner som gjort en programserie på Sveriges radio som heter Barnens kultur. Jenny inledde skarpt med frågor om den ”farliga” barnkulturen. Vem ska bestämma vilken kultur våra barn får ta del av, och vad tycker barnen själva är för svart eller för svårt? Hon lyfte ett antal exempel på när vuxenvärlden har censurerat och hindrat barn från att ta del av viss barnkultur. Hon talade bland annat om hur ifrågasatt Pippi Långstrump var när boken publicerades, men hon tog också upp mer näraliggande exempel. Suzanne Ostens film ”Mamman, flickan och demonerna” fick inledningsvis 15 årsgräns, och i Malmö blev det en stor debatt om att Afons Åberg-filmen ”Alfons och odjuret” hade skapat ångest och mardrömmar hos ett barn på en förskola. Jenny ville med sin inledning skapa debatt kring makt och inte makt i barnkulturen. Hur navigerar vi mellan viljan att skydda barn och risken att begränsa deras rätt till yttrandefrihet när det gäller svåra frågor och berättelser? Hur påverkar vår barnsyn och våra normer konsten och kulturen för barn och unga? I Malmö har vi bjudit in skolor till en Mötesplats för att diskutera just detta.

Elever blir intervjuade på scen.I slutet av den första dagen deltog vi en programpunkt med rubriken ”Men – det där är väl inte kultur? Crash course i nya kulturuttryck”. Vi fick en väldigt proffsig och matnyttig presentation av kulturuttryck som lajv, DJ: ing, spelkultur, gerillaslöjd, youtubers och Cosplay. Alla beskrev ett stort engagemang och ett kulturuttryck helt på de ungas villkor. Men de beskrev också en svårighet att ta plats på kulturscenen, inte minst när det gäller bidrag. Det finns ingen plats i de traditionella bidragssystemen för det som inte anses som professionell kultur. Men framförallt för att många av oss vuxna inte känner till flera av de nya uttryck som många unga engagerar sig i. Intressant var att alla berättade att det däremot inte har varit något problem att komma innanför skolans dörrar med deras verksamhet. Väldigt inspirerande avslutning på dag ett på PRIO 0-18 som vi tyvärr var tvungna att lämna redan efter första dagen. Vi hoppas på en uppföljning för den här viktiga mötesplatsen.

PDF Mötesplats 18 oktober på Palladium: Inbjudan Normer värden val

Lyssna på Barnens kultur del 4: För farligt för barn?