Syna dina privilegier – att börja ett normkritiskt arbete

Porträttfoto på Pontus Källström ståendes på en balkong intill en väg.

En sak är säker, livet är orättvist. När jag hade dyslexi i skolan fick jag ofta höra att jag skulle kämpa mer för att lyckas. Medan jag satt långa stunder med läxor åtnjöt mina klasskompisar sin fritid. Min funktionsnedsättning blev mitt hinder. Hur kan det bli såhär? Svaret ligger i vem som tilldelas privilegier och inte.

Ibland har jag inbilla mig att det liv jag lever är det självklara. I själva verket lever jag i en bubbla där vissa saker tas för givet. Det krävs inte mycket för att man ska få en ny insikt. När jag gick på högstadiet åkte alltid jag och min familj utomlands på sommarlovet. För mig var det något självklart. Varje år förväntade jag mig en ny resa till ett främmande land. När jag en dag frågade mina två bästa kompisar vart de skulle flyga så svarade dem att de inte hade råd. Något som var så normalt för mig var lyx i deras ögon. Detta var första gången jag kom i kontakt med begreppet ”privilegium”.

Hemmablindhet

Exemplet ovan visar på hur lätt det är att bli hemmablind. Detta är något som jag ständigt stöter på i mitt liv. Under min utbildning som processtödjare i normkritik har jag fått öva på att se mina egna privilegier.  Det intressanta med privilegier är att de är med och påverkar dina möjligheter i livet. Om du exempelvis föds in i en rik akademisk familj har du lättare för att själv bli rik och akademisk. Givetvis är du med och formad ditt egna liv men din bakgrund kan föra med sig både hinder och räkmackor.

Vem innehar privilegier?

Om du är van vid en viss miljö så tar du också vissa saker för givet. Tilldelas du många privilegier innebär det också att du får möjlighet till mer makt. Ta mig som exempel. Jag är en nordeuropeisk vit man. Det innebär att jag både innehar det manliga privilegiet samt det vita privilegiet. I praktiken innebär det att jag åtnjuter frånvaron av att bli diskriminerad på just dessa grunder. Jag kommer varken få frågan ”vart kommer du egentligen  ifrån?” eller riskera att bli tafsad av en man på ett dansgolv. Samtidigt är jag homosexuell och har dyslexi. Därmed ökar risken för att jag blir diskriminerad på grund av homofobi och otillgängliga miljöer.

Varför är det viktigt att prata om privilegier?

Grejen med privilegier är att  de är oförtjänta. Bara för att jag är en vit man från Sverige så innebär ju inte det att jag är förtjänt av vissa fördelar. Det har inget med min kompetens eller person att göra. Det är ett symtom på ett ojämlikt samhälle. Utan privilegier finns ingen diskriminering, och tvärtom. De är varandras förutsättningar. Detta påverkar bland annat arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och till och med livslängden.

Diskussionen får inte stanna vid vilka som diskrimineras i vårt samhälle. Här måste diskussionen om vilka som har privilegier ta vid. Om du vill påbörja ett normkritiskt arbete i förskolan så börja med att titta på dina egna privilegier. Du hittar mer än du tror.